foto valanie mája Tak ako každý rok,  obec Staškov zorganizovala už tradične "VÁĽANIE MÁJA".

Napriek zlému počasiu sme sa prišli zabaviť spolu so "zamaskovanou" Folklórnou skupinou Staškovanka, ktorá spolu s DHZ zo Staškova prišla "máj zvaliť". Okrem dobrej nálady,  ktorá panovala, sme si mohli zatancovať s hudobnou skupinou Vladimíra Saksona. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe chutného poľovníckeho guláša, čapovaného pivka a kofoly.