pdf subor Obec Staškov zahajuje od 17. septembra 2012 do 31.12.2012 prípravné konanie, kde úlohou vlastníka pôdy je dať vlastnoručný podpis - súhlas na vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Staškov.