sevak Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v Žiline vyzývajú vlastníkov nehnuteľnosti k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu - výzva.