erb obce

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v obci Staškov bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v termíne  
30.05.2022 t.j. streda od 7:30 do 16:30 hod.