erb obce

Podľa § 13, odst. 4, písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Staškove,  ktoré  sa  uskutoční dňa 26.11.2021 (t. j. piatok) o  9.00 hod. vo vestibule  OÚ v Staškove

pdfPozvánka