erb obce

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že údržba zelene (kosenie) na cintoríne tento rok už nebude realizovaná.