erb obce

Počnúc dňom 29.09.2021 sa mení úradný deň Stavebného úradu Obce Staškov.  Zamestnankyňa Stavebného úradu  Mgr.Miroslava Štrbová bude prítomná na Obecnom úrade Staškov každú stredu od 7.00 - 15.00 hod.