erb obce

Vážení občania oznamujeme Vám, že z dôvodu poruchy na verejnom osvetlení v časti od Veselku v smere do Jelitova nebude fungovať verejné osvetlenie. 

Ďakujeme za pochopenie.