i 5551124

Pokojné a požehnané slávenie
veľkonočných sviatkov plných
radosti, spokojnosti a pohody
v kruhu blízkych Vám praje

starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko
a kolektív zamestnancov obecného úradu