erb obce

V súvislosti s Uznesením vlády SR  bude

od 1. 1. 2021 až do 24. 01. 2021  Obecný úrad pre verejnosť zatvorený.

Napriek tomu, že bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený, nevyhnutné služby pre občanov  naďalej poskytujeme elektronicky prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky prioritne na čísle 041/4302724.

Oznam pre občanov, ktorí poberajú dôchodok z Českej republiky-

Na tlačive treba viditeľne uviesť dôvod, pre ktorý nemôže byť podpis osvedčený  :

Napr.

Dôvod neoverenia podpisu
„ Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie – zatvorený obecný úrad“