erb obce

Podľa § 13, odst. 4, písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Staškove,  ktoré  sa  uskutoční dňa 15.12.2020 (t. j. utorok)
o  09.00 hod
. v priestoroch  OÚ v Staškove

pdfPOZVÁNKA