erb obce

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v obci Staškov bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v termíne  23. 11. 2020 od 7:30 do 16:30

pdfODBERNÉ MIESTA