erb obce

Obecný úrad Staškov oznamuje občanom, ktorí si z vážnych dôvodov (KARANTÉNA) nemôžu zabezpečiť nákup základných potravín a hygienických potrieb môžu kontaktovať:

Štefan Hruška – potraviny u Veselky  - 0907 533 029