erb obce

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v obci Staškov bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v termíne 10.08.2020 od 7:45 do 16:30

pdfO D B E R N É   M I E S T A