erb obce

Obecný úrad v Staškove oznamuje chovateľom psov, že bude prevedená v našej obci hromadná vakcinácia /očkovanie/ psov proti besnote, dňa 22. júla 2020

 

Scan2020 07 08 140442