oznamVážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, že domácnosti s výmerou zelených plôch nad 1 000m2 majú nárok na druhý kompostér.
Taktiež oznamujeme občanom, ktorí si nevyzdvihli kompostér, že môžu tak urobiť počas stránkových dní na obecnom úrade v Staškove.