komposter Oznamujeme občanom, ktorí si nevyzdvihli kompostér, že môžu tak urobiť počas stránkových dní na obecnom úrade v Staškove.