oznam

Vážení občania! V prípade, že Vám pre nezastihnuteľnosť na adrese  nebol doručený kompostrér, môžete si tento prevziať na Obecnom úrade v Staškove dňa 13. 3. 2019 v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod - kancelária učtáreň.