oznam

Žiadame občanov, aby neparkovali svoje vozidlá na miestnych komunikáciach a križovatkách, nakoľko tak zabraňujú zimnej údržbe ciest. Za pochopenie ďakujeme.