DSC 0158Vážení občania, v prípade, že na Vaše súpisné číslo nebol doručený obecný kalendár na rok 2019 z dôvodu nezastihnutia na adrese,  môžete  si tento prevziať na Obecnom úrade v Staškove počas úradných hodín.