oznam

Vyúčtovanie dotácií 2018

Dotáciu je potrebné zúčtovať na Obecnom úrade v Staškove do 31. 12. 2018 

docVyúčtovanie dotácie

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 je potrebné doručiť na obecný úrad najneskôr do 30. 11. 2018

docŽiadosť o poskytnutie dotácie