oznam

Vážení občania, informujeme Vás, že od pondelka 19. 11. 2018 nebudú vyvážané smetné nádoby (popolnice) v lokalitách Lazy, za Bahanou a lokalita u Veselky (pod Franekom). Smetné nádoby budú nahradené kontajnermi a budú slúžiť na vývoz TKO až do jarného obdobia.