pdf subor

Vážení občania, dňa 8.11.2018 bude prerušená distribúcia elektriny v čase od 9.30 hod. z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa na uvedených odberných miestach: