Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov