pdf subor

Uverejnenie výsledkov VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce.

Miestna volebná komisia v Staškove, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

pdfUverejnenie výsledkov volieb