TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania
v období od 1. 4. do 31. 10. 2021.

pdfAko prebieha asistované ščítanie obyvateľov - leták