TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU 

v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Predseda:

JUDr. Štefan Pončka

Členovia:

Mgr. Iveta Bartusková
Partik Gottwald
Jozefína Rudinská
Peter Fuček

SOCIÁLNA KOMISIA

Predseda:
Mgr. Iveta Bartusková

Členovia:
Jozefína Rudinská
PhDr. Anna Janíková
Mária Veselovská
Jozefa Machovčáková
Terézia Šupčíková
Oľga Šamajová

 

FINANČNÁ KOMISIA:

Predseda:
Peter Fuček

Členovia:
Mgr. Peter Jurga
Ing. Šimon Kožák, PhD.
JUDr. Štefan Pončka
Peter Šamaj
Mgr. Darina Vrbinárová
Jozef Zbončák

 

KOMISIA STAVEBNÁ, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY

Predseda:
Ing. Milan Veselovský

Členovia:
Peter Šamaj
Patrik Gottwald
Mgr. Peter Jurga
Ján Janošec
Ing. Martin Jakubiak
Peter Palica

 

KOMISIA MLÁDEŽE, KULTÚRY A ŠPORTU

Predseda:
JUDr. Štefan Pončka

Členovia:
Mgr. Juliana Belková
Mgr. Peter Jurga
Peter Šamaj
Patrik Gottwald
RNDr. Edita Sabelová
Ján Dodek
Martina Páleníková
PhDr. Mgr. Jozef Šamaj
 

LIKVIDAČNÁ KOMISIA

Predseda:

Terézia Šupčíková

Členovia:
Ing. Milan Veselovský
Jozefína Rudinská