TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

SZ5

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.  Referendum sa koná od 07:00 hod. do 22:00 hod.