Koronavírus

Na základe uznesenia vlády č. 587/2020, vláda SR vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav. 

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

Platnosť nariadenia od: 6. júla 2020, 07:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 17. júla 2020

erb obce

V rámci tretieho kola celoplošného testovania v obci Staškov  v dňoch 21.- 22.11. 2020 bolo otestovaných 568 ľudí, z toho bolo 116  s adresou mimo obce Staškov, z toho celkovo bolo
6  ľudí pozitívnych a  z toho 1 s adresou mimo obce.