erb obce

V rámci tretieho kola celoplošného testovania v obci Staškov  v dňoch 21.- 22.11. 2020 bolo otestovaných 568 ľudí, z toho bolo 116  s adresou mimo obce Staškov, z toho celkovo bolo
6  ľudí pozitívnych a  z toho 1 s adresou mimo obce.