TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

DHZ Staškov bol založený 14. 6.1924 a tvorili ho obce Staškov, Olešná a Podvysoká. Prvým predsedom bol notár zo Staškova Ján Havaš a prvým veliteľom roľník Jozef Barnošák.

Zakladajúci členovia:
Gašpar Kanálik, Justín Turiak, Rudolf Machovčiak, bratia Kajánkovci, Pavol Turiak a ďalší.

hasici histV roku 1936 mal DHZ 26 členov a vlastnil dve ručné striekačky - z toho 2/3 Olešná a 1/3 Podvysoká. Striekačku ťahali dva kone. V roku 1923 si obec Staškov postavila hasičské skladište z dreva a osamostatnila sa. Po Jánovi Havašovi prevzal vedenie DHZ Bohumil Kubíček, pridelený notár.

Obec 18. novembra 1932 zakúpila jednu dvojkolesovú striekačku s dvojvalcovým motorom a čerpadlom 800l/min, s tlakom 16 at. a 300 m hadíc, za 31 325 korún. Striekačka bola vysvätená staškovským farárom Minaroviech. V máji 1944 sa vysviacala ďalšia hasičská striekačka. V 50-tych rokoch bol postavený v akci „Z“ hasičský dom. Predsedom bol Gašpar Kanálik, neskôr Ján Šinal. Na Veľkú noc sa stavala stráž pri hrobke v kostole, čo je tradíciou dodnes. V roku 1958 sa naša obec zapojila do celookresnej soc. súťaže, kde získala 1. miesto a za dobrú prácu dostala obec požiarne auto - „Erenu“.

V roku 1967 zbor pracoval pod vedením:

predseda: Pavol Perďoch
veliteľ: Ondrej Machovčák
strojník: Štefan Kaličiak, Ondrej Jurica

V 80-tych rokoch sa stal predsedom Jozef Páleník. Zbor mal 60 členov. V decembri 1985 bola zakúpená "AVIA". V roku 1986 bol za predsedu zvolený Ján Jurga.

DPO malo 70 členov a pracovalo ďalej pod vedením:
predseda: Milan Veselovský
veliteľ: Ján Janošec
strojník: Juraj Ľahký
pokladník: Mária Veselovská
mládežník: Ján Ľahký
 
30. 12. 2016 bol na výročnej členskej schôdzi zvolený výbor v nasledovnom zložení:
Ján Janošec – predseda
Juraj Páleník – veliteľ
Ing. Milan Veselovský – preventivár, podpredseda
Rastislav Perďoch – tajomník
Peter Jurga – mládežník
Vladimír Vyrobík – strojník
Mária Veselovská – pokladník
Róber Perďoch – člen výboru
Martin Turčák – člen výboru
Vladimír Leto – člen výboru
Marián Badura – člen výboru