TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

DECEMBEER

pdfZmluva o dodávke elektriny č. 1332/2022 - MAGNA ENERGIA a.s.1.14 MB15/12/2022

pdfZmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1112412 - Energie2, a.s.1.23 MB21/12/2022

pdfDodatok č.1 ku zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu_JOKO-EKO, s.r.o.51.22 KB29/12/2022

pdfMandátna zmluva - Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč PhD. s.r.o.99.33 KB29/12/2022

pdfMandátna zmluva o službách BOZP a PO - Marián Kubica - BEZPOX479.33 KB30/12/2022

pdfDodatok č. 2/2022 k Zmluve zo dňa 01.01.2020 - Združenie TKO Semeteš n.o.121.00 KB31/12/2022

pdfDodatok č. 3/2022 k  Zmluve č. 17 2020_D.E.A. AUDIT s.r.o.252.94 KB31/12/2022

 

NOVEMBER

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 281/2022 - Jozek Milan73.23 KB04/11/2022

pdfZáložná zmluva č. 500/321/2022 - Štátny fond rozvoja bývania936.60 KB08/11/2022

pdfZáložná zmluva č. 500/322/2022 - Štátny fond rozvoja bývania941.90 KB08/11/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 282/2022 - Bukovan Štefan75.91 KB08/11/2022

pdfHromadná licenčná zmluva č. VP/22/04175/003 - SOZA475.40 KB08/11/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 283/2022 Zajacová Drahoslava75.28 KB09/11/2022

pdfDodatok č.1 Zmluvy o dielo č. 15/2022/vo - EKOSTAV GROUP s.r.o.792.42 KB14/11/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 284/2022 - Pinďáková Margita74.02 KB16/11/2022

pdfZmluva o zabezpečení poskytovania stravovania č.22K112137 - DOXX547.13 KB16/11/2022

pdfZmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu - JOKO-EKO s.r.o.117.62 KB16/11/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 285/2022 - Marčáková Ľubica76.80 KB16/11/2022

pdfDodatok č.2 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Mária Krištofíková, Kristína Polková206.25 KB16/11/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 286/2022 - Kozák Zdenko56.48 KB22/11/2022

pdfKúpna zmluva č.18/2022 o prevode nehnuteľností502.48 KB28/11/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 287/2022 - Turiak Rudolf69.75 KB29/11/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 288/2022 - Turiak Rudolf76.70 KB29/11/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 289/2022 - Bytčanková Jarmila77.56 KB29/11/2022

 

OKTÓBER

pdfKúpna zmluva č. 17/2022 o prevode nehnuteľností523.61 KB07/10/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 273/2022 - Jurík Ján74.15 KB10/10/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 274/2022 - Juríková Karolína77.34 KB10/10/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 275/2022 - Jurík Ján76.07 KB10/10/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 276/2022 - Jurík Ján76.50 KB10/10/2022

pdfDodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 - Mažoretky EDIT34.47 KB11/10/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 277/2022 - Šinal Peter57.22 KB18/10/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 278/2022 - Perďoch Dušan76.31 KB19/10/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 279/2022 - Korduliaková Terézia61.57 KB19/10/2022

pdfZmluva o dielo č. 17/2022/vo - EKOSTAV GROUP s.r.o.1.15 MB19/10/2022

pdfZámenná zmluva č. 02/2022 - Mgr. Mária Haladejová238.73 KB21/10/2022

pdfDodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 - FK Slávia Staškov31.48 KB21/10/2022

pdfKúpna zmluva č. 19/2022 o prevode nehnuteľností507.73 KB28/10/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 280/2022 - Veselka Milan75.48 KB28/10/2022

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - MPO Company trade s.r.o.431.40 KB31/10/2022

 

SEPTEMBER

pdfKúpna zmluva č.16/2022 o prevode nehnuteľností498.83 KB06/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 259/2022 - Lysek Bohuš74.50 KB09/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 260/2022 - Dembický Matúš62.51 KB12/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 261/2022 - Dembický Matúš59.32 KB12/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 262/2022 - Čagalová Oľga59.70 KB12/09/2022

pdfZmluva o dielo č.15/2022/vo -"Oprava a údržba MK v obci Staškov"-EKOSTAV GROUP s.r.o.1.40 MB12/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 263/2022 - Mravec Ján61.94 KB14/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 264/2022 - Kučáková Vlasta54.50 KB14/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 265/2022 - Kučáková Vlasta53.03 KB14/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 266/2022 - Fuják Ján57.30 KB14/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 267/2022 - Bugalová Emília53.23 KB14/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 268/2022 - Sabová Martina75.78 KB19/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 269/2022 - Krátka Veronika79.19 KB20/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 270/2022 - Krištofíková Ľudmila59.22 KB20/09/2022

pdfDodatok č. 1 k zmluve no prenájme bytových priestorov - Daniela Kullová73.52 KB21/09/2022

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - František Malík, Danka Malíková598.83 KB21/09/2022

pdfZmluva na výkon činnosti stavebného dozoru č.16/2022/vo - Mária Badurová-MV SYSTÉM319.50 KB22/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 271/2022 - Sedlárová Ivana80.27 KB23/09/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 272/2022 - Basová Jarmila78.33 KB27/09/2022

pdfZmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Orange Slovensko487.43 KB30/09/2022

pdfZmluva o nájme bytového priestoru - Heglasová Mária504.19 KB30/09/2022

pdfUkončenie nájomnej zmluvy - Badurová Barbora612.98 KB30/09/2022

 

AUGUST

pdfZmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2022/OE/K/11.1 - Žilinský samosprávny kraj467.14 KB01/08/2022

pdfDodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č.0034030601 - Orange Slovensko1.53 MB01/08/2022

pdfKúpna zmluva č.1/10/2022/vo - AGROSERVIS spol. s r.o., Komárno713.25 KB01/08/2022

pdfKúpna zmluva č. 2/11/2022/vo - AGROSERVIS spol. s r.o., Komárno681.92 KB01/08/2022

pdfKúpna zmluva č.3/12/2022/vo - G-TECHNIK s.r.o., Malacky1.23 MB01/08/2022

pdfKúpna zmluva č.4/13/2022/vo - AGROSERVIS spol. s r.o., Komárno801.88 KB01/08/2022

pdfKúpna zmluva č.5/14/2022/vo - KRAJSPOL SK, s.r.o., Žilina1.07 MB01/08/2022

pdfKúpna zmluva č. 15/2022 o prevode nehnuteľností - Peter Martiník272.49 KB02/08/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 254/2022 - Hruška Pavol57.07 KB03/08/2022

pdfKúpna zmluva č. 12/2022 o prevode nehnuteľnosti532.47 KB

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 255/2022 - Kopičiarová Anna64.41 KB10/08/2022

pdfKúpna zmluva č. 14/2022 o prevode nehnuteľností - Soňa Žáčková542.29 KB11/08/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 256/2022 - Andričíková Jozefína71.96 KB12/08/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 257/2022 - Andričíková Jozefína71.47 KB12/08/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 258/2022 - Hulík Pavol80.05 KB15/08/2022

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu združenia Mikroregión Horné Kysuce v roku 2022140.41 KB22/08/2022

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Mária Páleníková497.43 KB26/08/2022

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 - Materská škola Staškov68.21 KB30/08/2022

 

JÚL

pdfKúpna zmluva č. 10/2022 o prevode nehnuteľností885.35 KB01/07/2022

pdfKúpna zmluva č. 13/2022 o prevode nehnuteľností504.02 KB01/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 213/2022 - Šupolová Terézia78.36 KB04/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 214/2022 - Šupolová Terézia76.55 KB04/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 215/2022 - Badura Štefan78.34 KB04/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 216/2022 - Staníková Veronika80.77 KB04/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 217/2022 - Belková Božena77.03 KB04/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 218/2022 - Belková Božena78.35 KB04/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 219/2022 - Drozdek Miroslav78.68 KB04/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 220/2022 - Fojtíková Štefánia78.44 KB04/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 221/2022 - Urbánková Mária60.19 KB04/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 222/2022 - Badžgoň Jozef77.54 KB04/07/2022

pdfZmluva o dielo č. 09/2022/vo - Marek Lacho Dlažby z kameňa1008.81 KB04/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 223/2022 - Čagalová Emília79.34 KB06/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 224/2022 - Hasalová Agnesa76.06 KB06/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 225/2022 - Hasalová Agnesa75.57 KB06/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 226/2022 - Maslíková Helena77.62 KB06/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 227/2022 - Jakubíková Emília78.10 KB06/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 228/2022 - Jakubíková Emília77.62 KB06/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 229/2022 - Mariaková Božena77.18 KB06/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 230/2022 - Kudláčová Štefánia78.03 KB07/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 231/2022 - Haluščák Ján77.02 KB07/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 232/2022 - Gunčágová Terézia56.59 KB07/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 233/2022 - Bulejová Mária58.35 KB07/07/2022

pdfZmluva o propagácii a reklame - EKONOMSERVIS s.r.o. Staškov78.18 KB07/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 234/2022 - Gottwald Patrik75.87 KB08/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 235/2022 - Hegyiová Emília75.58 KB08/07/2022

pdfSponzorská zmluva - COOP Jednota Čadca54.83 KB08/07/2022

pdfDarovacia zmluva č.p.:KRHZ-ZA-VO-302-042/2022 - MVSR218.96 KB11/07/2022

pdfZmluva o pripojení k IS- DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska701.82 KB11/07/2022

pdfZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Stredoslovenská distribučná a.s.583.24 KB11/07/2022

pdfHromadná licenčná zmluva č.VP/22/04175/002 - SOZA370.97 KB13/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 236/2022 - Dej Jozef76.95 KB13/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 237/2022 - Machovčák Pavol75.45 KB13/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 238/2022 - Kubošková Anna59.30 KB13/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 239/2022 - Petrek Ignác60.27 KB13/07/2022

pdfZmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č.1/2022 - Mgr. Katarína Latková69.58 KB13/07/2022

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru - Milan Semerád86.46 KB13/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 240/2022 - Lanková Alena76.41 KB13/07/2022

pdfZámenná zmluva č. 01/2022 - Ing. Rudolf Kvašňovský145.48 KB13/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 241/2022 - Cisárik Štefan65.92 KB18/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 242/2022 - Gunčaga Ladislav59.56 KB18/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 243/2022 - Kusá Oľga59.10 KB18/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 244/2022 - Kajánek Peter76.86 KB19/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 245/2022 - Kajánek Martin61.79 KB19/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 246/2022 - Mäkká Mária74.76 KB19/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 247/2022 - Sikorová Mária77.06 KB20/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 248/2022 - Sikorová Mária77.34 KB20/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 249/2022 - Janošcová Jana79.19 KB20/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 250/2022 - Baculáková Anna75.68 KB20/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 251/2022 - Belková/Beleščáková Božena77.75 KB20/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 252/2022 - Vojvodiková Janka76.46 KB20/07/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 253/2022 - Vojvodíková Janka78.97 KB20/07/2022

 

JÚN

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 101/2022 - Letková Irena79.09 KB02/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 102/2022 - Mojtek Jozef80.36 KB02/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 103/2022 - Poláčková Štefánia67.07 KB02/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 104/2022 - Perďochová Júlia77.19 KB02/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 105/2022 - Smrečková Anna72.86 KB02/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 106/2022 - Trlíková Jozefa75.62 KB02/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 107/2022 - Liška František64.08 KB02/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 108/2022 - Turačková Mária62.29 KB02/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 109/2022 - Turačková Mária63.85 KB02/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 110/2022- Poláčiková Jozefa63.87 KB03/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 111/2022 - Poláčiková Jozefa67.15 KB03/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 112/2022 - Šupčíková Terézia58.92 KB03/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 113/2022 - Šupčíková Terézia65.60 KB03/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 114/2022 - Kubačka František73.02 KB03/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 115/2022 - Švik Dalibor80.99 KB03/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 116/2022 - Martiniková Anna63.75 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 117/2022 - Sluka Pavol78.24 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 118/2022 - Hlubinová Mária78.86 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 119/2022 - Zahatlan Jozef69.07 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 120/2022 - Zahatlan Jozef73.95 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 121/2022 - Ramšová Mária78.13 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 122/2022 - Ramšová Mária76.49 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 123/2022 - Gera Ján76.52 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 124/2022 - Gera Ján71.43 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 125/2022 - Fojtíková Anna57.89 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 126/2022 - Korduliak František59.42 KB06/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 127/2022 - Mravcová Anna77.02 KB07/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 128/2022 - Šinalová Mária Mgr.59.89 KB07/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 129/2022 - Šinalová Mária Mgr.58.62 KB07/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 130/2022 - Škulavík Štefan77.98 KB07/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 131/2022 - Smrečková Irena75.64 KB07/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 132/2022 - Smrečková Irena75.27 KB07/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 133/2022 - Prachniarová Iveta77.31 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 134/2022 - Fujaková Mária67.97 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č  135/2022 - Fujaková Mária70.36 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 136/2022 - Jaroš Ján69.19 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 137/2022 - Jaroš Ján71.78 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 138/2022 - Turčák Milan70.10 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 139/2022 - Turčák Milan72.26 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 140/2022 - Chromíková Jozefa68.37 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 141/2022 - Nemcová Anna72.23 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 142/2022 - Rebrošová Štefánia70.05 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 143/2022 - Kozub Milan74.34 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 144/2022 - Badurová Jozefa73.22 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 145/2022 - Letko František77.58 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 146/2022 - Jurga Stanislav Ing.64.24 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 147/2022 - Turčáková Terézia58.71 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 148/2022 - Turčáková Terézia58.13 KB08/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 149/2022 - Latka Jozef Mgr.61.70 KB09/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 150/2022 - Latka Jozef Mgr.76.61 KB09/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 151/2022 - Mravec Milan61.18 KB10/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 152/2022 - Mravec Milan61.16 KB10/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 153/2022 - Balaďová Tatiana62.00 KB10/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 154/2022 - Kavalier František60.32 KB10/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 155/2022 - Kavalier František72.04 KB10/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 156/2022 - Baliga Ján63.63 KB10/06/2022

pdfKúpna zmluva č. 11/2022 o prevode nehnuteľností - Sojčák Ladislav609.95 KB10/06/2022 

pdfZmluva o dielo č. 05/2022/vo Ing. Milan Kožák166.09 KB20/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 157/2022 - Skorka Miroslav82.70 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.158/2022 - Szkorupová Eva57.78 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 159/2022 - Szkorupová Eva55.54 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 160/2022 - Machovčáková Mária55.43 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.161/2022 - Arendáriková Jana53.89 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.162/2022 - Čečotková Jozefa56.95 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.163/2022 - Bolko Ján56.24 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.164/2022 - Pupik Ondrej57.41 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.165/2022 - Krišťák Jozef57.58 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.166/2022 - Korduliaková Eva56.73 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 167/2022 - Krkošková Jana56.04 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 168/2022 - Mravec František58.38 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 169/2022 - Piontková Mária57.39 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 170/2022 - Závodník Peter ml.59.28 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 171/2022 - Štrkáňová Janka77.60 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 172/2022 - Štrkáňová Janka76.56 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 173/2022 - Jarošová Anna82.28 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 174/2022 - Eštočin Jozef77.08 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 175/2022 - Pakošová Anna76.43 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 176/2022 - Prachárik Jozef65.42 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 177/2022 - Turiaková Helena80.29 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 178/2022 - Blinka Ján64.13 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 179/2022 - Bytčánková Mária66.95 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 180/2022 - Machovčáková Ľudmila77.42 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 181/2022 - Buček František73.30 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 182/2022 - Janiková Anna PhDr.71.24 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 183/2022 - Šimanicová Elena69.68 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 184/2022 - Šimanicová Elena73.43 KB21/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 185/2022 - Šimanicová Elena74.89 KB21/06/2022

pdfHromadná licenčná zmluva č. VP/22/4175/001- SOZA414.06 KB22/06/2022 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 186/2022 - Hnitková Janka67.78 KB22/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 187/2022 - Majtanová Štefánia81.29 KB22/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 188/2022 - Slaniňaková Oľga74.62 KB22/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 189/2022 - Slaniňaková Oľga75.54 KB22/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 190/2022 - Slaniňaková Oľga76.07 KB22/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 191/2022 - Slaniňaková Oľga76.32 KB22/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 192/2022 - Maslík Ladislav57.80 KB24/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 193/2022 - Maslík Ladislav70.27 KB24/06/2022

pdfZmluva o nájme bytových priestorov_Mária Kicošová662.73 KB27/06/2022

pdfZmluva o nájme bytových priestorov_Marcel Zajac584.05 KB27/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 194/2022 - Kajánek Gustav75.48 KB27/06/2022 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 195/2022 - Poláčková Ľubomíra78.48 KB27/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 196/2022 - Urbaníková Eva78.43 KB27/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 197/2022 - Čečotková Anna79.36 KB27/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 198/2022 - Sýkorová Júlia75.09 KB27/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 199/2022 - Sýkorová Júlia74.62 KB27/06/2022

pdfDodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 - DHZ Staškov28.85 KB27/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 200/2022 - Šamajová Veronika79.20 KB28/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 201/2022 - Bačgoňová Eva61.43 KB28/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 202/2022 - Vojárová Štefánia76.39 KB28/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 203/2022 - Pionteková Mária60.93 KB28/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 204/2022 - Balalová Mária78.24 KB29/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 205/2022 - Turiak František78.95 KB29/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 206/2022 - Turiak František79.50 KB29/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 207/2022 - Turiak František77.71 KB29/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 208/2022 - Vahančíková Marta78.11 KB29/06/2022

pdf Nájomná zmluva - hrobové miesto č. 209/2022 - Kožák Šimon Mgr.62.08 KB29/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 210/2022 - Horčičáková Anna82.01 KB29/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 211/2022 - Hanuliaková Terézia83.03 KB29/06/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 212/2022 - Švík Dalibor61.30 KB29/06/2022

 

MÁJ

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 070/2022 - Žilková Mária62.82 KB02/05/2022

pdfZmluva č.3220468 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR298.90 KB04/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 071/2022 - Lištvanová Anna61.91 KB06/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 072/2022 - Dej Jozef63.23 KB06/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miestoč. 073/2022 - Bačgoňová Štefánia57.27 KB16/05/2022

pdfKúpna zmluva č. 8/2022 o prevode nehnuteľností341.05 KB16/05/2022

pdfZmluva o združenej dodávke elektriny - SSE Žilina171.68 KB19/05/2022

pdfKúpna zmluva č. 9/2022 o prevode nehnuteľností608.37 KB19/05/2022

pdfDodatok č.1 Zmluvy o dielo_FEROSTA a spol s r.o. Belá86.99 KB19/05/2022

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Vlasta Páleníková514.49 KB20/05/2022

pdfPríloha č. 1 k Zmluve č. ZSV1026201508 - ENVI - PAK, a.s.141.56 KB23/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 074/2022 - Lištvanová Anna69.54 KB23/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 075/2022 - Hurinová Milka58.55 KB25/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 076/2022 - Čišecká Janka58.12 KB27/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 077/2022 - Čišecká Janka59.62 KB27/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 078/2022 - Mičudová Martina59.72 KB27/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 079/2022 -Baláž Ján53.93 KB27/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 080/2022 - Gunčaga Miroslav59.95 KB27/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 081/2022 - Blažiček Miroslav58.38 KB27/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 082/2022 - Andričíková Jozefína64.22 KB27/05/2022

pdfKúpna zmluva č. 06/2022/vo - SAKSON-BETÓN Staškov313.90 KB27/05/2022

pdfKúpna zmluva č. 07/2022/vo - SAKSON-BETÓN Staškov324.59 KB27/05/2022

pdfKúpna zmluva č. 08/2022/vo - Stavospol spol. s r.o. Turzovka820.28 KB27/05/2022

pdfKúpna zmluva č.7/2022 o prevode nehnuteľností426.37 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 083/2022 - Badura Matej60.39 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 084/2022 - Piatková Božena61.47 KB30/0/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 085/2022 - Haluščáková Mária60.45 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 086/2022 - Michalíková Mária57.88 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 087/2022 - Beleštiaková Anna54.18 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 088/2022 - Lašútová Anna54.87 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 089/2022 - Lašútová Anna54.16 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 090/2022 - Grečmalová Terézia59.10 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.091/2022 - Palica Jozef57.52 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 092/2022 - Gottvald Jaroslav80.64 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 093/2022 - Gottvald Jaroslav78.93 KB30/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 094/2022 - Fučková Alena76.06 KB31/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 095/2022 - Fučková Alena61.13 KB31/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 096/2022 - Fučková Alena62.22 KB31/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 097/2022 - Mravcová Anna78.64 KB31/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 098/2022 - Pakošová Anna80.81 KB31/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 099/2022 - Urbánková Emília61.50 KB31/05/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 100/2022 - Dedičová Štefánia76.06 KB31/05/2022

pdfZmluva o nájme bytových priestorov - Daniela Kullová501.96 KB31/05/2022

 

APRÍL

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 5/2022 - Eva Kočnerová403.77 KB08/04/2022

pdfDodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej 31.10.2017466.26 KB08/04/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.060/2022 - Krišťáková Janka59.10 KB12/04/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 061/2022 - Badžgoň Vladislav58.88 KB12/04/2022

pdfZmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"322.21 KB12/04/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 062/2022 - Gáborová Terézia58.06 KB13/04/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 063/2022 - Belko Jozef57.24 KB20/04/2022

pdfZmluva o nájme nehnuteľností  02/2022 - Hlava Anton616.70 KB20/04/2022

pdfZmluva o dielo č. 02/2022/vo - Projektová dokumentácia - Ing. Peter Gramblička220.13 KB20/04/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 064/2022 Šamajová Oľga58.92 KB22/04/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 065/2022 Šamajová Oľga60.67 KB22/04/2022

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru - Milan Semerád66.79 KB25/04/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 066/2022 - Beleščáková Anna61.79 KB27/04/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 067/2022 - Mäkký Jozef57.60 KB27/04/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 068/2022 - Mäkký Jozef62.30 KB27/04/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 069/2022 - Franek Alojz60.06 KB29/04/2022

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov č.03/2022 -Kicošová Mária461.63 KB29/04/2022

pdfZmluva o dielo č. 03/2022/vo - Obecný technický podnik Staškov373.43 KB29/04/2022

pdfZmluva na výkon činnosti stavebného dozoru č. 04/2022/vo - Ing. Rudolf Lipták261.29 KB29/04/2022

 

MAREC

pdfZmluva o dielo - Krížová cesta, Tomáš Lajmon, Nižná237.18 KB 01/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 025/2022 - Grečmal František57.66 KB02/03/2022 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 026/2022 - Kajánek Stanislav72.06 KB04/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 027/2022 - Oškrobaná Anna73.06 KB04/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 028/2022 - Oškrobaná Anna71.84 KB04/03/2022

pdfZmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE spol. s r.o., Banská Bystrica315.46 KB 04/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 029/2022 - Hatarová Anna56.12 KB14/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 030/2022 - Bobeková Emília62.96 KB14/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 031/2022 - Bobeková Emília70.73 KB14/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 032/2022 - Kožáková Irena56.61 KB14/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 033/2022 - Kamenická Katarína69.79 KB14/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.034/2022 - Kamenická Katarína74.85 KB14/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.035/2022 - Perďochová Agnesa78.76 KB15/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 036/2022 - Perďoch František72.06 KB 15/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 037/2022 - Hutyrová Katarína60.27 KB15/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 038/2022 - Drvarová Anna63.31 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 039/2022 - Drvarová Anna69.77 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 040/2022 - Dedičová Anna80.19 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 041/2022 - Vojár František76.45 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 042/2022 - Belko Štefan75.36 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 043/2022 - Kyzeková Janka78.12 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 044/2022 - Malíková Oľga78.45 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 045/2022 - Krištofíková Anna Mgr67.86 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 046/2022 - Červencová Oľga Bc.63.58 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 047/2022 - Varmužová Jana80.52 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 048/2022 - Belková Emília59.47 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 049/2022 - Tabačíková Viera80.54 KB16/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 050/2022 - Halagačková Darina60.75 KB21/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 051/2022 - Halagačková Darina57.94 KB21/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 052/2022 - Beleščáková Vlasta58.16 KB21/03/2022

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 - Mažoretky EDIT Staškov80.53 KB21/03/2022

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 4/2022 - Anna Pakošová626.09 KB22/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 53/2022 - Belko Jaroslav68.09 KB23/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 54/2022 - Belko Jaroslav57.09 KB23/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 55/2022 - Frolo Marián58.93 KB23/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 56/2022 - Kožák Pavol58.21 KB25/03/2022

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 3/2022450.39 KB25/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 57/2022 - Gračmalová Terézia59.09 KB28/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 58/2022 - Kožáková Anna58.99 KB28/03/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 59/2022 - Králiková Emília60.91 KB28/03/2022

pdfZmluva o dielo na stavebné práce - FEROSTA a spol. s.r.o., Belá2.94 MB29/03/2022

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 05/2022 - Ing. Dušan Bobek272.96 KB30/03/2022

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Mária Krištofíková, Kristína Polková60.28 KB30/03/2022

 

FEBRUÁR

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.003/2022 - Mročková Emília76.79 KB07/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 004/2022 - Prachniar Pavol62.97 KB07/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 005/2022 - Prachniar Pavol68.90 KB07/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 006/2022 - Furdan Jaroslav56.38 KB07/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 007/2022 - Kotulová Drahomíra58.75 KB07/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 008/2022 - Hruška Jozef80.57 KB08/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 009/2022 - Najdeková Štefánia57.44 KB10/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 010/2022 - Prachniarová Jana55.12 KB11/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 011/2022 - Prachniarová Jana56.64 KB11/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 012/2022 - Šopor Štefan69.73 KB11/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 013/2022 - Šopor Štefan56.33 KB11/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 014/2022 - Belková Štefánia62.99 KB14/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 015/2022 - Mravec Vladimír65.21 KB14/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 016/2022 - Mravec Vladimír58.43 KB14/02/2022

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 - Spolok rodákov Jozefa Kronera69.83 KB15/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 017/2022 - Šupolíková Jana79.87 KB15/02/2022

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č.02/2022 - Mária Ligocká156.02 KB16/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 018/2022 - Latková Terézia67.28 KB17/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 019/2022 - Buček Jozef55.50 KB18/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 020/2022 - Perďoch Ján53.93 KB18/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 021/2022 - Cudrák Stanislav59.89 KB21/02/2022

pdfZmluva o nájme nehnuteľností - Blanka Kocúrová520.77 KB21/02/2022

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 - Základná organizácie Slov. zväzu záhradkárov Staškov90.42 KB22/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 022/2022 - Haluška František66.88 KB23/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 023/2022 - Haluška František67.29 KB23/02/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 024/2022 - Kuderavý Pavol77.97 KB28/02/2022

 

 

JANUÁR

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.001/2022 - Čuboňová Jozefa72.30 KB05/01/2022

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 18/2021 - Timea s.r.o. Olešná496.36 KB07/01/2022

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 - DHZ Staškov 0772.37 KB10/01/2022

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č.01/2022 - Ing. Ivana Badurová274.78 KB12/01/2022

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 002/2022 - Bobčák František69.07 KB12/01/2022

pdfZmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb - KB PROTECT, Michalovce442.52 KB13/01/2022

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č.20/2021580.88 KB13/01/2022

pdfZmluva o pripojení zariadenia užívateľa distribučnej sústavy-Stredoslovenská distribučná, Žilina486.83 KB  14/01/2022

pdfMandátna zmluva o službách BOZP a PO - Bezpox, s.r.o. Oščadnica473.35 KB 18/01/2022

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 - FK Slávia Staškov96.54 KB25/01/2022

pdfKúpna zmluva - Teleskopická prívesná pracovná plošina - Rothlehner pracovné plošiny s.r.o. Nitra1.12 MB31/01/2022

pdfUkončenie nájomnej zmluvy - Hnitková Janka617.26 KB 31/01/2022

pdfZmluva o nájme nehnuteľností - Cudrák Ondre597.99 KB 31/01/2022