TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

DECEMBER

pdfZámenná zmluva - Baculáková Ľudmila305.17 KB01/12/2021

pdfZmluva o dielo č.16/2021- "Obklad vstupného schodiska - Obecný úrad Staškov"- Štefan Belko1.03 MB10/12/2021

pdfKúpna zmluva č. 19/2022 o prevode nehnuteľností471.79 KB10/12/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 110/2021 -Hafera Peter57.42 KB13/12/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.111/2021 - Turiaková Jaroslava58.92 KB13/12/2021

pdfSponzorská zmluva_ Mgr. Oľga Pohanková54.07 KB13/12/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 112/2021 -  Bulejová Marta53.18 KB14/12/2021

pdfZmluva o dielo č. 89/ODHM/11/2021 - RUVZ so sídlom v Čadci92.91 KB17/12/2021

pdfKúpna zmluva č. 14/2021_hasičské auto_COUPE INVEST219.87 KB17/12/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 113/2021 - Jurica Pavol60.28 KB20/12/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 114/2021 - Turiaková Marta75.92 KB20/12/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 115/2021 - Jurica Pavol59.46 KB20/12/2021

pdfMandátna zmluva na právne služby na rok 2022 - JUDr. PhDr. Peter Strapáč PhD129.34 KB20/12/2021

pdfDarovacia zmluva - COOP Jednota Čadca61.04 KB21/12/2021

pdfDodatok č.5 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Gulčík, Gulčíková578.25 KB22/12/2021

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 21/2021598.62 KB29/12/2021

 

NOVEMBER

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 105/2021 Krišťáková Božena  09/11/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.106/2021 Bartkovjaková Anna10/11/2021

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č.16/2021 - Ján Vrábel11/11/2021

 pdfZmluva o zriadení vecného bremena-Anton Delinčák, Darina Klanduchová11/11/2021

pdfDodatok č.1 k zmluve o dielo "SO 04.1,04.2-Rozšírenie distribučného plynovodu, plynová prípojka-TERS systém spol. s r.o.12/11/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.107/2021 Starchoň Ladislav12/11/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 108/2021 Štich Róbert16/11/2021

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZOD112/2021/08431 "Oprava a údržba miestnych komunikácii v obci Staškov-časť Kyčera" - COLAS Slovakia 19/11/2021

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o dielo ZOD93/2021/08431 "Oprava a údržba miestnych komunikácii v obci Staškov COLAS Slovakia 19/11/2021

 pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č.17/202123/11/2021

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 15/202126/11/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.109/2021 Kajánková Dagmar29/11/2021

pdfZmluva o nájme - Miroslav Piatek  30/11/2021

  

 

OKTÓBER

pdfDodatok č.1 k Zmluve č.172020 o poskytovaní audítorských služieb - D.E.A. AUDIT s.r.o.04/10/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 104/2021 - Štrkáň Ján06/10/2021

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZOD93/2021/08431 "Oprava a údržba miestnych komunikácii v obci Staškov" - COLAS Slovakia15/10/2021

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 14/202115/10/2021

pdfZmluva o nájme - Sýkorová Alena20/10/2021

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - Pitbike parts s.r.o.28/10/2021

pdfDohoda o skončení nájmu bytu zo dňa 29.04.2019 - Pavol Hnitka29/10/2021

pdfZmluva o nájme - Hnidková Janka29/10/2021

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - Kicošová Mária29/10/2021

 

 

SEPTEMBER

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/001/21- Prima Banka Slovensko a.s.02/09/2021

pdfZmluva o dielo - "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie-zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Staškov s.č.364 - DEVLEV BUILDING s.r.o.03/09/2021

pdfZmluva o dielo č. 14 - "Oprava a údržba miestnych komunikácii v obci Staškov-úsek Kýčera"- COLAS Slovakia, s.r.o.03/09/2021

pdfZmluva o nájme - Urbánková Anna 07/09/2021

pdfDodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov_Jaroslava Machovčiaková 15.09.2021

pdfZmluva o nájme - Stanislav Faldík21/09/2021

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 12/202123/09/2021

pdfZmluva o nájme - Štefan Gábor, Terézia Gáborová29/09/2021

pdfZmluva o nájme - JUDr. Jozef Korduliak29/09/2021

  

AUGUST 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.98/2021 - Badurová Irena06/08/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.99/2021 - Kováčik Stanislav06/08/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 100/2021 - Kováčik Stanislav06/08/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 101/2021 - Čamborová Mária13/08/2021

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 - Spolok rodákov Jozefa Kronera16/08/2021

pdfKúpna zmluva č. 13/2021 - "Kamenivo a betón na opravu a údržbu miestnych komunikácii v obci Staškov- 1.časť Kamenivo"- RUBUS s.r.o.23/08/2021

pdfKúpna zmluva č.12/2021 - "Kamenivo a betón na opravu a údržbu miestnych komunikácii v obci Staškov - 2.časť Betón" - Sakson-Betón, s.r.o.26/08/2021

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č.13/202126/08/2021

pdfZmluva o dielo č.15/2021 -"SO 04.1, 04.2 - Rozšírenie distribučného plynovodu, plynová prípojka" - TERS systém, s.r.o.27/08/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.102/2021 - Žuffa Štefan30/08/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 103/2021 - Žuffa Štefan30/08/2021

pdfZmluva o dielo na stavebné práce - "Oprava a údržba miestnych komunikácií v obci Staškov" - COLAS Slovakia a.s.31/08/2021

pdfUkončenie nájomnej zmluvy zo dňa 26.02.2019 - Šperka Martin, Šperková Lenka 31/08/2021

   

JÚL

pdf Nájomná zmluva - hrobové miesto č.81/2021 - Janíková Mária 07/07/2021

pdf Nájomná zmluva - hrobové miesto č. 82/2021 - Janíková Mária 07/07/2021

 pdfNájomná zmluva . hrobové miesto č. 83/2021 -Belková Anna07/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.84/2021 - Belková Anna07/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.85/2021 - Niklová Anna07/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 86/2021 - Ondrušeková Emília 07/07/2021

pdfZmluva o dielo-12515 Staškov - Pri Kysuci-Vradenie rozpojovacej skrine_PRELMONT-ELEKTRO, s.r.o.08/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.87/2021 - Maslík Ladislav09/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 88/2021 - Uhríková Eva09/07/2021

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 - Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Staškov 09/07/2021

pdfZmluva o nájme - Radka Mikolášiková 09/07/2021

 pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č.10/2021- Irena Kožáková14/07/2021

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností  č. 9/202116/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.89/2021 - Šimurdová Mária19/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.90/2021 - Šimurdová Mária19/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.91/2021 - Cádrová Lýdia19/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.92/2021 - Bartkovjaková Anna19/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.93/2021 - Klužák Marián19/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.94/2021 - Dej Marián23/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.95/2021 - Švik Dalibor26/07/2021

pdfUkončenie nájomnej zmluvy - Pakoš Jozef, Pakošová Milada28/07/2021

pdfZmluva o nájme - Králiková Eva28/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.96/2021 - Korduliaková Mária28/07/2021

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č.11- Pavol Perďoch a Mária Perďochová30/07/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č.97/2021 - Bytčánek Martin30/07/2021

  

JÚN

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 - FK Slávia Staškov 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 48/2021 - Kaduch Martin02/06/2021,/

/pdfNájomná zmluva- hrobové miesto A417 č. 49/2021 - Vnuk Pavol 02/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hroboví miesto A327 č. 50/2021 - Vnuk Pavol 02/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto D 162 č. 51/2021 - Vnuk Pavol 02/06/2021,

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto A 247 - č. 52/2021 - Gajdičiarová Irena 02/06/2021, 

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto B85 č. 53/2021 - Gajdičiarová Irena 02/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 54/2021 - Smreček Jozef 02/06/2021, 

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto č. 55/2021 - Sojčák Ján 02/06/2021, 

pdf Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 8/202102/06/2021, 

pdf Nájomná zmluva - hrobové miesto č. 56/2021 - Ligocká Mária 04/06/2021,

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy s.č. 90 v obci Staškov - Perďochová Veronika 04/06/2021, 

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto A 159 č. 57/2021 - Beleščak Petr04/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto C119 č. 58/2021 - Beleščak Petr04/06/2021, 

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto č. 59/2021 - Čudek Štefan07/06/2021, 

pdfNájomná zmluva-  hrobové miesto č. 60/2021 - Mayerová Katarína 07/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto  č. 61/2021 - Chajdáková Anna 08/06/2021, 

pdfNájomná zmluva -hrobové miesto č. 63/2021 - Cholujová Drahomíra 08/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto B0002 č. 64/2021 - Grečmalová Eva 08/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto B0010  č. 65/2021 - Grečmalová Eva 08/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 47/2021 - Mgr. Šimčisková Janka 16/06/2021

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 62/2021 - Badžgoňová Anna  16/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 66/2021 - Kajánková Mária 16/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 67/2021 - Križan Ján 16/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 68/2021 - Škorniková Jarmila 16/06/2021,

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto č. 69/2021 - Vaculíková Vincencia 16/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 70/2021 - MUDr. Ševčík Tibor 16/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 71/2021 - Belková Štefánia 16/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 72/2021 - Sloviak Ladislav 16/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 73/2021 - Kajánková Emília 16/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 74/2021 - Badžgoňová Bohdana 16/06/2021, 

pdfNájomná zmluva -hrobové miesto č. 75/2021 - Smrečková Emília 16/06/2021, 

pdfZmluva o nájme  - Mária Cisariková 16/06/2021, 

pdfZmluva o nájme- Anna Gabrišová 16/06/2021, 

pdfZmluva o nájme - Jana Kubačáková 16/06/2021, 

pdfZmluva o nájme - Juraj Kicoš16/06/2021,

pdfZmluva o nájme- Lukáš Husár, Silvia Bulejová 16/06/2021, 

pdfZmluva o nájme- Martin Hollý 16/06/2021, 

pdfZmluva o nájme - Peter Poljak, Alena Poljaková 16/06/2021, 

pdfZmuva o nájme - Mgr. Miroslava Štrkaňová 16/06/2021, 

pdfZmluva o nájme - Vladimír Gilánik, Patrícia Gilániková 16/06/2021, 

pdfZmluva o nájme - Zdenko Kyzek, Dana Kyzeková 16/06/2021, 

pdfZmluva o nájme - Ján Budoš 18/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č 76/2021 - Korduliaková Helena21/06/2021, 

pdfZmluva o dielo č. 11/2021 - "Prekládka verejného vodovodu - Staškov CKN 2562/3, 2562/1" - Milan Škorvánek 22/06/2021,

pdfZmluva o nájme - Ivana Hrušková 22/06/2021, 

pdfZmluva o nájme - Kicošová Mária 22/06/2021, 

pdfZmluva o výpožičke priestorov budovy č. 588 Kinosála Obecného úradu v Staškove - Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov 28/06/2021, 

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto č. 77/2021 - Cvinčeková Oľga29/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č78/2021 - Cvinčeková Oľga29/06/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - č. 79/2021- Cvinčeková Oľga29/06/2021, 

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto č. 80/2021 - Rosoľanka Jaroslav 30/06/2021, 

   

MÁJ

pdfZmluva - tzv. inomatívna zmluva - Mgr. Juraj Buček, Ing. Veronika Bučková04/05/2021, 

pdfZmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Mgr. Juraj Buček, Ing. Veronika Bučková04/05/2021, 

pdfZmluva  o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Ľuboslav Drozdek04/05/2021, 

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto - Cudráková Veronika A97 -28/202105/05/2021,
pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - Cudráková Veronika A405 - 29/202105/05/2021,

pdfDodatok č. 2 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Štefan Gábor a manž. Terézia Gáborová13/05/2021,

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto 30/2021  - Maslíková Eva14/05/2021, 

pdfZmluva č. 321 0461 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR17/05/2021, 

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov uzatvorenej 1.6.2017 - Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov 17/05/2021,

pdfDodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1549/2013 - MADE spol. s.r.o. 18/05/2021, 

pdfZmluva o nájme - Katarína Kubalová 18/05/2021, 

pdfDodatok č. 1 - Zmluva o poskytnutí právnych služieb - doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD19/05/2021, 

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru - Semerád Milan 19/05/2021, 

pdfZmluva o nájme - Ing. Rudolf Kvašňovský19/05/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto 31/2021 - Turčáková Štepánka21/05/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto 32/2021 - Pončková Eva21/05/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto 33/2021 - Lištvanová Emília21/05/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 34/2021 - Straková Mária 21/05/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 35/2021 - Ondrušeková Emília 21/05/2021, 

pdfKúpna zmluva č. 6/2021 - Anna Hátarová24/05/2021,

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto č. 36/2021 - Šamajová Jozefa 25/05/2021,

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto č. 37/2021 - Šimanicová Elena 27/05/2021, 

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 7/202128/05/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 38/2021 - Paleníková Veronika 28/05/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 39/2021 - Sabelová Irena 28/05/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 40/2021 - Kubalaková Mária 28/05/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 41/2021 - Latková Anna 28/05/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto č. 42/2021 - Hrehorová Antónia 31/05/2021,

pdfNájomná zmluva -hrobové miesto č. 43/2021 - Králiková Emília 31/05/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto A 342 č. 44/2021 - Šupolová Helena 31/05/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto A428 č. 45/2021 - Šupolová Helena31/05/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto D143 č. 46/2021 - Šupolová Helena 31/05/2021, 

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 - Materská škola Staškov 364 31/05/2021,

  

APRÍL

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 4/2021 07/04/2021, 

pdfZmluva o dielo č.7/2021- Posuvná brána a Závesné zariadenie na sušenie hadíc do priestoru prevádzkovej budovy DHZ Staškov - v rámci projektu Požiarna zbrojnica DZH Staškov s.č.277" - 1. časť POSUVNÁ BRÁNA - Kováčstvo STAHLSTADT,s.r.o. 09/04/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto 21/2021 - Cadrová Lýdia12/04/2021, 

pdfZmluva o dielo č. 08/2021 - "Posuvná brána a Závesné zariadenie na sušenie hadíc do priestoru prevázdkovej budovy DHZ Staškov - v rámci projektu Požiarna zbrojnica DHZ Staškov s. č. 277 - 2. časť ZÁVESNÉ ZARIADENIE NA SUŠENIE HADÍC - Ing. Stanislav Machovčák - ISM 13/04/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto 22/2021- Gomola Ľubomír20/04/2021,

pdf Nájomná zmluva - hrobové miesto 23/2021- Blažíček Miroslav 20/04/2021, 

pdfZmluva o dielo č. 10/2021 - "Dvere s kovovou výplňou a Vykurovanie futbalovej tribúny"- v rámci projektu Vykurovanie futbalovej tribúny FK Slávia Staškov, Staškov 12 - 2.časť VYKUROVANIE FUTBALOVEJ TRIBÚNY - Thermomont, s.r.o. 21/04/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto A95 - 24/2021 - Ľahká Štefánia21/04/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto A374 - 25/2021- Ľahká Štefánia 21/04/2021, 

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľností č. 5/202122/04/2021, 

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto 26/2021 - Kaduch Martin26/04/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto 27/2021 - Bukovanová Anna26/04/2021,

pdfZmluva o dielo č. 9/2021- "Dvere s kovovou výplňou a Vykurovanie futbalovej tribúny" - v rámci projektu Vykurovanie futbalovej tribúny FK Slávia Staškov, Staškov 12 - 1. časť DVERE S KOVOVOU VÝPLŇOU - ALUFER,s.r.o. 27/04/2021, 08:32

  

MAREC

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto -11/2021 Grochálová Vlasta 15/03/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto A251 - 12/2021 Perďoch Štefan 15/03/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto A175 - 13/2021 Perďoch Štefan 15/03/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto B124 - 14/2021 Perďoch Štefan 15/03/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto -C104 -15/2021 Červeník Ladislav 15/03/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - A323 - 16/2021 Červeník Ladislav 15/03/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - C100 - 17/2021 Červeník Ladislav 15/03/2021, 

pdfKúpna zmluva č. 1 - "Stavebný materiál, Interiérové dvere, Oplotenie, Betón, Kamenivo, Elektroinštalácia do priestoru prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov"  - 1. časť STAVEBNÝ MATERIÁL, Jozef Kukurdík - SOF 18/03/2021, 

pdfKúpna zmluva č. 2 - "Stavebný materiál, Interiérové dvere, Oplotenie, Betón, Kamenivo, Elektroinštalácia do priestoru prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov - 2. časť INTERIÉROVÉ DVERE, Dušan Machovčák - M-Parket18/03/2021, 

pdfKúpna zmluva č. 3 - "Stavebný materiál, Interiérové dvere, Oplotenie, Betón, Kamenivo, Elektroinštalácia do priestoru prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov - 3. časť  OPLOTENIE, K-store s.r.o. 18/03/2021, 

pdfKúpna zmlulva č. 4 - "Stavebný materiál, Interiérové dvere, Oplotenie, Betón, Kamenivo, Elektroinštalácia do priestoru prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov - 4. časť BETÓN, Sakson-Betón s.r.o. 18/03/2021, 

pdfKúpna zmluva č. 6  - "Stavebný materiál, Interiérové dvere, Oplotenie, Betón, Kamenivo, Elektroinštalácia do priestoru prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov - 6-časť ELEKTROINŠTALÁCIA , STAVOSPOL spol. s.r.o. 18/03/2021, 

Kúpna zmluva č. 5 - "Stavebný materiál, Interiérové dvere, Oplotenie, Betón, Kamenivo, Elektroinštalácia do priestoru prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov - 5. časť KAMENIVO

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto B210 19/2021 - Kotulová Drahomíra 24/03/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto A148 18/2021-  Kotulová Drahomíra 24/03/2021, 

pdfZmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu - Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky26/03/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto 20/2021 - Červeník Ladislav 26/03/2021, 

pdfPríloha č. 1 k Zmluve č. ZSV1026201508 - ENVI - PAK, a.s. 29/01/2021

  

FEBRUÁR

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto A0312 - 3/2021- Mročková Emília 04/02/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto A0186 - 2/2021 .- Mročková Emília 04/02/2021,

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - 4/2021 Kajánková Anna 05/02/2021,

pdfKúpna zmluva č. 02/2021- Ivan Mojtek 05/02/2021, 

pdfZmluva o nájme č. 01/2021  - Futbalový klub Slávia Staškov 08/02/2021, 

pdfKúpna zmluva č. 03/2021 - Anna Cabuková10/02/2021, 

pdfNájomná zmluva  - hrobové miesto - 5/2021 Belková Anna 10/02/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto 6/2021- Páleníková Emília 16,02,2021

pdf Nájomná zmluva - hrobové miesto A241 -8/2021 Turáková Štefánia 22/02/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto D159 - 7/2021 Turáková Štefánia22/02/2021, 

pdf Nájomná zmluva - hrobové miesto 10/2021- Jendrisková Mária23/02/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto 9/2021 - Papajová Mária 23/02/2021, 

 

JANUÁR

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 - DHZ Staškov 10.01.2021

pdfZmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)- Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 21/01/2021, 

pdfDodatok č. 2 k zmluve o prenájme bytových priestorov uzatvorenej 31. 5. 2019 - Daniela Kullová22/01/2021, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto -01/2021  Vargová Zdeňka25/01/2021, 

pdfKúpna zmluva š. 01/2021 - Ján Jurga, Oľga Jurgová27/01/2021, 

pdfZmluva o dodávke, distribúcií zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 1112412 27/01/2021, 

pdfPríloha č. 1 k Zmluve č. ZSV1026201508 - ENVI- PAK, a.s.29/01