TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

DECEMBER

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - Godišková Veronika 09/12/2020, 

pdfMandátna zmluva na právne služby na rok 2021 - JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.14/12/2020, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - Prachniar František16/12/2020, 

pdfNájomná zmluva -hrobové miesto - Trnka Miroslav 18/12/2020,

pdfZmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku29/12/2020, 

pdfDohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - David Babuljak-Sop 31/12/2020, 

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - Pitbike parts s.r.o,31/12/2020, 

  

NOVEMBER

pdfZmluva o nájme - Kopecká Mária 05/11/2020,

pdfDodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavy, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúry - Slovenský futbalový zväz 09/11/2020, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - Novotná Ľubomíra13/11/2020, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - Šimčisková Darina 13/11/2020, 

pdf Zmluva o nájme - Hejčíková Ivona 13/11/2020, 

pdfZmluva o nájme - Gulčíková Jana13/11/2020, 

pdfZmluva o nájme - Mária Krištofíková 13/11/2020, 

pdfZmuva o nájme -  Križeková Ľubomíra 13/11/2020, 

pdfZmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu - Trafin Oil SK, s. r .o. 19/11/2020, 

pdfZmluva o nájme - hrobové miesto - Kuderavý Ján 23/11/2020, 

pdfZmluva o nájme - hrobové miesto - Perďochová Janka 23/11/2020, 

pdfKúpna zmluva č.11  - UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. - "Nadstavba na čistiace vozidlo - posypávač"23/11/2020, 

pdfZmluva o nájme - Katarína Kubalová 25/11/2020, 

pdfUkončenie nájomnej zmluvy - Pavlina Michal 25/11/2020, 

  

OKTÓBER

pdf Nájomná zmluva - hrobové miesto - Urbanková Emília 05/10/2020, 

pdfKúpna zmluva - Jana Badurová05/10/2020, 

pdfDodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete 05/10/2020, 

pdfZmluva o výpožičke- KOVOFLEX- Ministerstvo vnútra SR 7/10/2020,

pdfZmluva o výpožičke - IVECO - Ministerstvo vnútra SR 13/10/2020

pdfKúpna zmluva č. 10 - Zateplenie Obecného úradu Staškov , Marián Grígeľ19/10/2020, 

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto  - Bazgerová Mária 19/10/2020, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - Kaličák Štefan21/10/2020,

 

SEPTEMBER

pdfNájomná zmluva-hrobové miesto - Koričárová Janka02/09/2020, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto-Vlčeková Paulína MUDr.02/09/2020, 

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto D142 - Škuľavík Rudolf02/09/2020, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto D141- Škuľavík Rudolf 02/09/2020,

pdfNajomná zmluva-hrobové miesto - Kožák Pavol02/09/2020, 

pdfZmluva o nájme - Kubištová, Gabriš 02/09/2020, 

pdfZmluva o nájme - Pončka, Pončková 02/09/2020, 

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov - EMEL SK, s. r .o.3/09/2020, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - Kudláč Jozef07/09/2020, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - Perďoch Štefan07/09/2020, 

pdfMandátna zmluva - Obstaranie Doplnku č.1 - Územný plán obce Staškov - Ing. arch. Anna Gočová 07/09/2020,

pdfNájomná zmluva- hrobové miesto - Šimanica Pavol11/09/2020, 

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č. 90 v Staškove - Pakošová Milada 11/09/2020, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - Fojtíková Anna16/09/2020, 

pdfDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov - SCOOLing, s. r. o. 16/09/2020, 

pdfZdružená zmluva o pripojení - TES Media17/09/2020, 

pdfZmluva o nájme - Viliam Kicoš a manželka 18/09/2020, 

pdfZmluva o dielo - Vypracovanie doplnku č. 1 Územného plánu obce Staškov - Ing. arch. Marián Pivarči19/09/2020, 

pdfNájomná zmluva - hrobové miesto - Koperová Mária 22/09/2020, 

pdfNájomná zmluva-hrobové miesto - Kučová Helena29/09/2020, 

pdfKúpna zmluva - Ján Perďoch 30/09/2020, 

 

AUGUST

pdf Nájomná zmluva hrobové miesto - Mária Mravcová03/08/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Paleníková Martina 03/08/2020,

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Vyhniar Ján05/08/2020, 

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č. 90 Staškov - Panicová Jarmila 07/08/2020,

pdfKúpna zmluva - Peter Sakson, Vladimír Sakson18/08/2020, 

pdfKúpna zmluva č. 8 - SAKSON-BETÓN - Odvodnenie cesty Staškov-Kyčera19/08/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Malík Dominik 24/08/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Perďoch Ján24/08/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Gulčíková Terézia 24/08/2020

pdf Kúpna zmluva č.9 STAVOSPOL- Odvodnenie cesty Staškov-Kyčera24/08/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Balošáková Jarmila26/08/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Krištofíková Anna27/08/2020, 

pdfZmluva o nájme - Martin Starchoň, Veronika Starchoňová28/08/2020,

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Badžgoň Jozef31/08/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Kožáková Anna31/08/2020, 

 

JÚL

pdf Zmluva o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti- Kajanková, Štrkáň, Štrkaňová03/07/2020,

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Jarošová Anna 06/07/2020,

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č. 90 Staškov - Dobrovoľný hasičský zbor Staškov 07/07/2020,

pdfZmluva o dielo - "Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Staškov pomocou doplnenia kamerového systému"10/07/2020,

pdfZmluva o dielo - "WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v obci Staškov"13/07/2020, 

pdfDohoda o elektronickej forme prijímania faktúr - Petit Press, 13/07/2020,

pdfDodatok č. 1 k Zmluve - Združenie TKO Semeteš n.o.14/07/2020, 

pdfKúpna zmluva - "Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov - Logický celok č.1 - Knihy, Logický celok č. 2 - Výučbový program - SCOOLing, s .r .o. 17/07/2020,

pdfZmluva o nájme - Badurová Barbora 27/07/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Mgr. Buček Juraj 29/07/2020, 

pdfZmluva o nájme - Padych Milan, Padychová Zdenka 30/07/2020, 

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Martin Krkoška, Anna Krkošková 30/07/2020, 

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č. 90 Staškov - Júlia Jurgová 31/07/2020,

 

JÚN

pdfZmluva o poskytnutí služby č.5/2020 - Regionálna rozvojová agentúra Kysuce 01/06/2020

pdfZmluva o nájme - Závodník, Škubaková 08/06/2020, 

pdfZmluva č.. 172020 o poskytovaní audítorských služieb 09/06/2020,

pdfKúpna zmluva č. 2 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov - Logický celok: Didaktické pomôcky - VINMONT. s.r.o.15/06/2020, 

pdfZmluva o nájme - Anton Páleník17/06/2020, 

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č. 90 Staškov - Hatarová Anna18/06/2020, 

pdfKúpna zmluva č. 1 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov - Logický celok č.1: IKT - BIZI s. r. o. 24/06/2020,

pdfKúpna zmluva - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov - Nábytok - Interiéry Riljak, s. r. o. 24/06/2020, 

pdfZmluva o nájme - Kicoš Viliam a manželka 29/06/2020

pdfZmluva o nájme - Gera, Žilková 30/6/2020,

  

MÁJ

pdfZmluva o dielo na stavebné práce - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov - EMEL SK s.r.o.04/05/2020, 

pdf Nájomná zmluva hrobové miesto - Zelienka04/05/2020,

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Šupolová Jana 13/05/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Šupolová Jana 13/05/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Tatiana Zajacová 20/05/2020, 

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov, Husár, Bulejová20/05/2020, 

pdfDodatok č. 2 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Faldík 20/05/2020,

  

 APRÍL

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Matlák Alexander,Helena 01/04/2020,

pdfKúpna zmluva č. 6 - Sakson - Betón, s. r .o. 15/04/2020, 

pdfKúpna zmluva č. 7 - STAVOSPOL,spol. s. r .o. 15/04/2020, 

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Kritizger20/04/2020, 

pdfZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 27.4.2020

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Turiak Jozef,28/4/2020

pdfZmluva o nájme - Belancová Oľga30/04/2020, 

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Hanuliak Ladislav 30/04/2020, 

pdfDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby č. 01/2019 - Publicita projektu - Cyklocestou cez hranice dedičstava 15/06/2020, 14:28

 

 MAREC

pdfZmluva o dielo č.24/OHŽP-10/2020 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva13/03/2020,

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Staškov na rok 2020 - Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Staškov 09/03/2020, 

pdfKúpna zmluva - Badurová Margita 06/03/2020,

pdfZmluva o dielo č.011/2020 - MARO, s. r. o. 11/03/2020,

pdfZmluva o nájme - Gulčíková Renata 16/03/2020

pdfZmluva o nájme - Pakoš, Pakošová27/03/2020, 

pdfDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby č. 01/2019 - Publicita projektu - Cyklocestou cez hranice dedičstava 30/03/2020,

pdfZmluva č. 320 0534 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR 31/03/2020, 

  

FEBRUÁR

pdfKúpna zmluva Perďoch Štefan03/02/2020,

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Kaličaková Mária 05/02/2020,

pdfKúpna zmluva č.4- Technotherm s.r.o.06/02/2020,

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Zbončáková Emília 10/02/2020,

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov - Faldík Stanislav 17/02/2020,

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Latka Jozef, Mgr 1/02/2020,

pdfZmluva o odohraní divadelného predstavenia20/02/2020,

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Majerík Milan 24/02/2020,

pdfDohoda č.20/19/52A/72 - Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 25/02/2020,

  

JANUÁR

pdfZmluva_zberu_a_zvozu_komunálneho_odpadu_Staškov.pd

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 - DHZ Staškov07.01.2020

pdfNájomná zmluva hrobové miesto- Haferová Jozefína 13/01/2020, 

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 -FK Slávia Staškov996.34 KB17/01/2020,

pdfZmluva o výpožičke priestorov a inventára v priestoroch budovy č. 90 Staškov - Marčanová Monika 17/01/2020, 

pdfDodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - balík služieb20/01/2020,

pdfDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/01/2020,

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Vyhniar Ján 20/01/2020, 

pdfKúpna zmluva č. 5, Stanislav Machovčák22/01/2020,

pdfKúpna zmluva č. 3, Jozef Kráľ-BLESK 22/01/2020,

pdfNájomna zmluva hrobové miesto - Krištofíková Anna24./0/2020,

pdfKúpna zmluva č. 2, Dušan Machovčák - M-PARKET 27.01.2020

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Tichá Anna27/01/2020,

pdfKúpna zmluva č. 1, UNIKONT SLOVAKIA28/01/2020,

pdfNájomná zmluva hrobové miesto - Šamaj František29/01/2020,

pdfNájomná zmluva - Marián Turiak 31/01/2020,

pdfPríloha č. 1 k Zmluve č. ZSV1026201506 - ENVI-PAK31/01/2020,