TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

DECEMBER

pdfZmluva o poskytnutí právnych služieb

 

NOVEMBER

pdfDohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE)WiFi4EU, Dohoda č.INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/02976-046598 27.11.2019

pdfZmluva o dielo ZO19015

pdfDohoda č. 1/2019, 15.11.2019

pdfOznamenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania, 5.11.2019

 

OKTÓBER

pdfHromadná licenčná zmluva, 28.10.2019

pdfZmluva o nájme, Jozefína Barčáková, 24.10.2019

pdfKúpna zmluva, Tomáš Cabúk, 22.10.2019

pdfZámenná zmluva, Ľudimila Kováčiková

pdfZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 31/007/19, 15.10.2019

pdfZmluva o grantovom účte, 14.10.2019

pdfZmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy 08/10/2019, 12:46

pdfZmluva o odhohraní Divadelného predstavenia, 3.10.2019

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov, 2.10.2019

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov,Príloha č. 1,  2.10.2019

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov,Príloha č. 2,  2.10.2019

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov,Príloha č. 3,  2.10.2019

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov,Príloha č. 4,  2.10.2019

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov,Príloha č. 5,  2.10.2019

pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov,Príloha č. 6,  2.10.2019

pdfZmluva o nájme, František Malík a Danka Malíková, 01.10.2019

 

SEPTEMBER

pdfDohoda o skončení nájmu, Janáčková Jaroslava , 30.09.2019

pdfDodatok č. 2 k zmluve o prenájme bytových priestorov, Badurová Barbora, 26.09.2019

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov, Starchoň a manželka, 26.09.2019

pdfDodatok č. 3 k zmluve o prenájme bytových priestorov, Ján Závodník, 26.09.2019

pdfDodatok č. 2 k zmluve o prenájme bytových priestorov, Ján Závodník, 26.09.2019

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 01/2019, Mgr. Ľubica Podoláková - TALIS, 16.09.2019

pdfZmluva o dielo na stavebné práce č. 02/2019, str 1-7, 09.09.2019

pdfZmluva o dielo na stavebné práce č. 02/2019, str 8-11, 09.09.2019

pdfKrycie listy rozpočtov v EUR, zmluva o dielo na stavebné práce č. 02/2019 - prílohy, 09.09.2019

pdfKrycí list rozpočtu v EUR a súhrný list stavby, zmluva o dielo na stavevné práce č. 02/2019 - prílohy, 09.09.2019

pdfZmluva o grantovom účte, 09.09.2019

pdfZmluvy o dielo na stavebné práce, EKOSTAV GROUP, s. r. o., 1-8 str., 02.09.2019

pdfZmluvy o dielo na stavebné práce, EKOSTAV GROUP, s. r. o., 9-16 str., 02.09.2019

pdfZmluvy o dielo na stavebné práce, EKOSTAV GROUP, s. r. o.,prílohy, 02.09.2019

 

AUGUST

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019, 27.08.2019

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu združenia Mikroregión Horné Kysuce v roku 2019, 16.08.2019

pdfZmluva o nájme, Mária Páleníková, 01.08.2019

JÚL

pdfZmluva o refundácií nákladov na odber elektrickej energie, Obec Klokočov, 25.07.2019

pdfHromadná licenčná zmluva, SOZA, 22.07.2019

pdfHromadná licenčná zmluva, SOZA, 22.07.2019

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov- Sýkorová, 18.07.2019

pdfHromadná licenčná zmluva, SOZA, 12.07.2019

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru, Milan Semerád, 12.07.2019

pdfZmluva o propagácii a reklame - EKONOMSERVIS, s. r. o., 12.07.2019

pdfZmluva o propagácii a reklame - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., 10.07.2019

 

JÚN

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Róbert Sýkora a Alena Sýkorová, 30.06.2019

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Michal Gomboš a Vladimíra Gombošová, 30.06.2019

pdfZmluva o nájme - Viliam Kicoš a Mária Kicošová, 28.06.2019

pdfNájomná zmluva - Marcel Zajac a Monika Zubričanová, 28.06.2019

pdfZmluva o poskytnutí služby, Regiónalna rozvojová agentúra Kysuce, 10.06.2019

pdfNájomná zmluva č. 018/2019 - Čuláková Janka, 12.06.2019

pdfHromadná licenčná zmluva č. VP/19/04175/001 - SOZA

pdfNájomná zmluva č. 017/2019 - Cudráková Lenka Mgr., 05.06.2019

pdfNájomná zmluva č. 016/2019 - Prachniar Jozef, 05.06.2019

pdfKúpna zmluva - Ivan Mojtek a Oľga Mojteková

 

MÁJ

pdfZmluva o nájme - Daniela Kullová, 31.05.2019

pdfZmluva o nájme - Vlasta Páleníková, 31.05.2019

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Božena Kullová, 31.05.2019

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Vlasta Páleníková, 31.05.2019

pdfZmluva o spolupráci pri realizácii výstavy - Divadelný ústav, 30.05.2019

pdfZmluva o dielo - Ing. Robert Cyprich - TUBES - PROJ, 24.05.2019

pdfZmluva o propagačnej a inzertnej činnosti - CB Media, s.r.o., 8.5.2019

pdfDodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 24. 03. 2017 - Peter Svrček P& P Music, 10. 05. 2019

pdfNájomná zmluva č. 015/2019 - Balošák Peter, 10.05.2019

pdfZmluva o nájme INOXGLASS, s.r.o., 15.5.2019

pdfDodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - EKONOMSERVIS, s.r.o., 15.5.2019

pdf Dohoda o ukončení kúpnej znmluvy č. Z201915318_Z - CA - Cargo, s.r.o., 17.05.2019

pdfZámenná zmluva - Emília Čagalová, 17.5.2019

 

APRÍL

pdfNájomná zmluva - Anton Hlava, 29.04.2019

pdfNájomná zmluva - Pavol Hnidka, 29.04.2019

pdfZmluva č. 39 191 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

pdfNájomná zmluva č. 014/2019 - Šamajová Oľga, 10.04.2019

pdfKúpna Zmluva - REDOS Stavebné centrum, s. r. o., 10.4.2019

pdfZmluva o zriadení vecného bremena č. 100/2019 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 4.4.2019

pdfKúpna zmluva - Marián Grígeľ, 2.4.2019

pdfKúpna zmluva - STAVOSPOL, spol. s r. o., 2.4.2019

pdfZmluva o zabezpečovaní a vykonávaní koordinácie bezpečnosti stavby - "Renovácia a obnova chodníkov a spevnených plôch v obci Staškov, 1.4.2019

pdfKúpna zmluva - Sakson-Betón, s.r.o., 1.4.2019

pdfZmluva o dielo č. 1 - Adam Turiak, 1.4.2019

 

MAREC

pdfNájomná zm2019 - Kudláčková Marta, 25.03.2019

pdfNájomná zmluva č. 012/2019 - Haluščák Ján, 20.03.2019

pdfNájomná zmluva č. 011/2019 - Lemešová Emília, 04.03.2019

pdfKúpna zmluva - Anton Korduliak08.03.2019

 

FEBRUÁR

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov obce Staškov - Dávid Babuljak, 28.2.2019

pdfZmluva o nájme - Martin Šperka a Lenka Šperková, 28.02.2019

pdfDohoda o skončení nájmu - Veronika Machovčiaková, 28.02.2019

pdfNájomná zmluva č. 010/2019 - Machovčáková Anna, 25.02.2019

pdfNájomná zmluva č. 009/2019 - Šinalová Mária, 20.02.2019

pdfNájomná zmluva č. 008/2019 - Korduliaková Terézia, 20.02.2019

pdfKúpna zmluva - Ivana Hrušková15.02.2019

pdfNájomná zmluva č. 007/2019 - Machovčák Rudolf, 15.02.2019

pdfNájomná zmluva č. 006/2019 - Matlák Milan, 15.02.2019

pdfNájomná zmluva č. 005/2019 - Páleník Vladimír, 15.02.2019

pdfNájomná zmluva č. 004/2019- Kobolka Ján, 13.02.2019

pdfNájomná zmluva č. 003/2019 - Kortiš Ľudovít, 11.02.2019

pdfNájomná zmluva č. 004/2019/1 - Turiaková Štefánia, 11.02.2019

pdfNájomná zmluva č. 002/2019 - Martinská Elena, 01.02.2019

pdfDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 29.1.2019 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 

JANUÁR

pdfZmluva o nájme - Michal Pavlina, Katarína Kubalová, 31.1.2019

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Otakar Kavalek, 31.1.2019

pdfNájomná zmluva - Ing. Rudolf Kvašňovský, 30.01.2019

pdfZmluva o výpožičke nebytových priestorov pre účely činnosti speváckeho krúžku CVČ02/01/2019, 10:50

pdfKúpna zmluva - Ján Truchlík, Mária Truchlíková, 29.01.2019

pdf Nájomná zmluva č. 001/2019 -Emília Červencová Mgr.,28.01.2019

pdfKúpna zmluva - Ľudmila Baculáková23.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí služby č.2/2019 - RRA Kysuce, 21.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Mažoretky EDIT Staškov, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - ZO SZ Záhradkárov Staškov, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Únia žien, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Spolok rodákov Jozefa Kronera, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Materská škola Staškov, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Klub dôchodcov pri OÚ, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 -  Ing. Vladimír Gajdošík, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - FS Staškovanka, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - DS Staškovan, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - FK Slávia Staškov, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - DHZ Staškov, 04.01.2019