TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

DECEMBER

pdfMandátna zmluva - Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s. r. o., 31.12. 2018

pdfDodatok č. 5/2018 k Zmluve o zabezpečení vývozu tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu č. 1/01/2011 zo dňa 30.09.2011, 28.12.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Ing. Vladimír Gajdošík, 18.12.2018329.54 KB

pdfDodatok č. 1 Zmluvy o dielo na dodávku projektovej dokumnetácie na výstavbu bytového domu v obci Staškov - 19. b.j. - Ing. arch. Ivan Jarina, autorizovaný architekt, 10.12.2018

pdfZmluva č. 4/2018 o výpožičke kompostéru, 3.12.2018

pdfZmluva č. 5/2018 o výpožičke kompostéru, 3.12.2018

 

 

NOVEMBER

pdfZmluva o podmienkach rozšírenie distribučnej siete - SPP distribúcia, a.s. 27.11.2018

pdfKúpna zmluva - Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., 22.11.2018

pdfZmluva o dielo - "Chodník pri ceste II/487 Staškov, úsek v km 51,714-52,205" "Priechody pre chodcov v km 52,896 a km 54,520 cesty II/487, 19.11.2018

pdfZmluva o dielo č. 02/2018 - Obecný technický podnik Staškov, 08.11.2018

pdfHromadná licenčná zmluva - SOZA, 02.11.2018

 

OKTÓBER

pdfZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Železnice Slovenskej republiky, 24.10.2018

pdfZmluva o nájme - Róbert Sýkora a Alena Sýkorová, 22.10.2018263.89 KB

pdfPríkazná zmluva - Helena Matláková, 19.10.2018

pdfZmluva o dielo č. 01/2018 - OTP, 15.10.2018138.97 KB

pdfZmluva o nájme - Viliam Kicoš a Mária Kicošová, 12. 10. 2018274.6 KB

pdfZmluva o zriadení vecného bremena - Ján Dodek, 11. 10. 2018

pdfZmluva o službách - Environmentálny fond - rok 2019 - OPEN DOOR, s.r.o.

pdfZmluva o nájme - Stanislav Faldík, 01. 10. 2018

 

 

SEPTEMBER

pdfDohoda o skončení nájmu - Štefánia Veničáková, 30.09.2018

pdfZmluva o nájme - JUDr. Jozef Korduliak, 24.09.2018

pdfZmluva o nájme - Štefan Gábor, Terézia Gáborová, 18. 09. 2018

 

AUGUST

pdfNájomná zmluva č. 15/2018 - Kajánek Milan, 22.08.2018

pdfZmluva o dielo - "Obnova oplotenia cintorína a nová brána" - Obecný technický podnik Staškov, 22.08. 2018

pdfZmluva o dielo - "Stavebné úpravy priestorov prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov" - Obecný technický podnik Staškov, 20.08.2018

pdfNájomná zmluva č. 22/2018 - Sýkora Pavel, 06.08.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.22 - Žilinský samosprávny kraj, 1.8.2018

pdfZmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie na výstavbu bytového domu v obci Staškov - 19. b.j. - Ing. arch. Ivan Jarina, autorizovaný architekt, 1.8.2018

 

JÚL

pdfNájomná zmluva č. 26/2018 - Pakoš Roman, 30.07.2018

pdfNájomná zmluva č. 21/2018 - Pupík Jozef, 26.07.2018

pdfKúpna zmluva - Ľudmila Baculáková, 20.07.2018

pdfNájomná zmluva č. 24 - Badžgoňová Anna, 19.07.2018

pdfNájomná zmluva č. 25/2018 - Sedlárová Ivana, 16.07.2018

pdfHromadná licenčná zmluva - SOZA - Salco

pdfHromadná licensčná zmluva - SOZA - HRDZA, HRUŠTINEC.pdf

pdfNájomná zmluva č. 20/2018 - Prachárik Jozef, 13.07.2018

pdfNájomná zmluva č. 14/2018 - Mgr. Vancelová Ditta, 10.07.2018

pdfZmluva o nájme - Radka Mikolášiková, 07.07.2018

pdfDohoda o skončení nájmu - Zdenko Kyzek a Dana Kyzeková, 09.07.2018

pdf Zmluva o poskytnutí finančného daru - Milan Semerád, 06.07.2018

pdfNájomná zmluva č. 23/2018 - Kullová Božena, 06.07.2018

pdfZmluva o dielo - Peter Čišecký - ml., 04. 07. 2018

 

JÚN

pdf Zmluva o nájme Štefánia Veničáková, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Božena Kullová, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Ivana Hrušková, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Mária Cisariková, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Martin Krkoška a Anna Krkošková, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Peter Poljak a Alena Poljaková, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Vladimír Gilánik a Patrícia Gilánikova, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Juraj Kicoš, 30.06.2018

pdfDodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 22.3.2017

pdfZmluva o nájme - Martin Hollý, 29.06.2018

pdfZmluva o nájme - Viliam Kicoš, 29.06.2018

pdf Zmluva o nájme - Otakar Kavalek, 29.06.2018

pdfZmluva o nájme - Lukáš Husár a Silvia Bulejová, 29.06.2018

pdfZmluva o nájme - Jana Kubačáková, 29.06.2018

pdf Zmluva o nájme - Ján Budoš, 29.06.2018

pdf Zmluva o nájme - Anna Gabrišová, 29.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 18/2018 - Plecho Stanislav, 28.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 13/2018 - Cisáriková Oľga, 28.06.2018

pdfZmluva o nájme - Zdenko Kyzek a Dana Kyžeková, 28.06.2018

pdfZmluva o nájme - Miroslava Štrkáňová, 28.06.2018

pdfDohoda o skončení nájmu - Mgr. Miroslava Štrkáňová, 28.06.2018

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/007/17, dodatok č. 1 - Prima banka Slovensko, a.s., 27.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 19/2018 - Trnková Terézia, 27.06.2018

pdfZmluva o dielo - Mgr. Radoslava Búdová, 26.06.2018, Podporil Fond na podporu umenia

pdfZmluva o dielo - Zuzana Púpalová, 26.06.2018, Fond na podporu umenia

pdfZmluva o poskytovaní audítorskych služieb - Ing. Tibor Bátory, 25.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 12/2018 - Beleščáková Anna, 25.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 11/2018 - Goneková Anna, 25.06.2018

pdfZmluva č. 4300082045 - Stredoslovenská distribučná, a.s., 25.06.2018

pdfZmluva č. 4300082044 - Stredoslovenská distribučná, a.s., 25.06.2018

pdfZmluva č. 4300081950 - Stredoslovenská distribučná, a.s., 25.06.2018

pdfZmluva č. 4300082046 - Stredoslovenská distribučná, a.s., 25.06.2018

pdfZmluva o poskytnutí služby230.07 KB21.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 17/2018 - Korduliak František, 21.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 16/2018 - Korduliak František, 21.06.2018

pdfDodatok č. 1 k zmluve o dielo - STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o., 20.06.2018

pdfHromadná licenčná zmluva2.54 MB

pdfZmluva o dielo na stavebné práce158.07 KB

pdfDodatok nájomnej zmluvy - Peter Svrček, 12.06.2018

pdfKúpna zmluva - Mgr. Vlasta Perďochová, 11.06.2018

pdfNájomná zmluva - Miloš Čečotka, 08.06.2018

pdfKúpna zmluva - JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Rudolf Kvašňovský, 08.06.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ocbe na rok 2018 - Klub dôchodcov pri Obecnom úrade, 06.06.2018

pdfNájomná zmluva - Matoušková Štefánia, 04.06.2018

pdfZmluva č. 4300090085 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090086 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090087 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090088 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090089 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090090 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090092 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090093 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090095 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090098 -Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090099 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090102 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090105 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090107 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090111 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

MÁJ

pdfDohoda o postúpení práv a poviností z Mandátnej zmluvy č. 1/2016537.72 KB

pdfNájomná zmluva - Emília Bučková, 29.05.2018

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov uzatvorenej dňa 09. 06. 2017, 18. 05. 2018

pdfZmluva o grantovom účte - Prima Banka Slovensko, a.s., 16. 05. 2018

pdfZmluva o dočasnom užívaní nehnuteľností, 16. 05. 2018

pdfDodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 10. 12. 2013, Kaderníctvo Monika, 14. 05. 2018

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064665852.71 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064665652.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064665452.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064664722.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064664322.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064663642.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064653222.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652992.71 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652742.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652602.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652502.71 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652362.73 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652232.73 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652142.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652082.72 MB

 

APRÍL

pdfZmluva o dielo EMPEMONT Slovakia s.r.o.2.28 MB

pdfKúpna zmluva - O. Pohanková, 10. 04. 2018

pdfZmluva č. 38 226 - Dobrovoľná hasičská ochrana SR, 20. 04. 2018

pdfZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Staškov, 25.04.2018

 

MAREC

pdfNájomná zmluva - Anna Jarošová 2, 28.03.2018

pdfNájomná zmluva - Anna Jarošová, 28.03.2018

pdfZmluva o dielo na zhotovenie stavby - STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o.

"Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy č. 90 v obci Staškov"26/03/2018

pdfDodatok č. 6/1 k dohode o zriadení školského úradu o poskytnutí finančných prostriedkov na dofinancovanie činnosti Spoločného školského úradu

pdfZmluva o poskytnutí služieb - Mgr. Alexandra Mihaldová-CASSIEN, 26. 03. 2018

pdfZmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia, 26.03.2018

pdfNájomná zmluva - Baláž Emil, 26.03.2018

pdfZmluva o účinkovaní - Nikola Kicošová, 23.03.2018

pdfNájomná zmluva - Rudolf Sýkora, 16.03.2018

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 15/2018 - RRA Kysuce, 07. 03. 2018

 

FEBRUÁR

pdfKúpna zmluva - ŽSR, 26.02.2018

pdfZmluva o nájme - Milan Korduliak, 19.02.2018

pdf Zmluva o poskytnutí služby č. 9/2018 - RRA Kysuce, 19. 02. 2018

pdfNájomná zmluva - Eva Dorociaková, 19.02.2018

 

JANUÁR

pdfNájomná zmluva - Mročková Mária, 31.01.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - FK Slávia Staškov646.19 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - SRJK644.96 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Klub dôchodcov582.14 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Divadelný súbor Staškovan, 4.1.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Materská škola Staškov, 04.01.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Únia žien, 04. 01. 2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Mažoretky EDIT Staškov, 04. 01. 2018

pdfZmluva o poskytnutí služieb č. 1/2018 - Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, 16.1.2018

pdf Nájomná zmluva - Srníčková Mária, 12. 01.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na tok 2018 - FS Staškovanka, 04.01.2018