TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

DECEMBER

pdfZmluva o nájme - Stanislav Žák412.54 KB

pdfZmluva o dodávke plynu2.7 MB

pdfZmluva o združenej dodávke elektriny číslo 91004098751.79 MB

pdfZmluva o združenej dodávke elektriny číslo 91004098881.8 MB

pdfDODATOK k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 2.3.2015 - Peter Kajánek, 20. 12. 2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - Ing. Vladimír Gajdošík

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/005/12 - DODATOK č. 2, 01.12.2017

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/008/14 - DODATOK č. 2, 01.12.2017

 

NOVEMBER

pdfZmluva o nájme - Križeková Ľubomíra, 30. 11. 2017

pdfZmluva o nájme - Ladislav Hanuliak, 30.11. 2017

pdfZmluva o nájme - Machovčiak Jakub, Machovčiaková Veronika, 30. 11. 2017

pdfZmluva o nájme - Mária Krištofíková, Kristína Polková, 29. 11. 2017

pdfKúpna zmluva - Terézia Heglasíková, Alojz Heglasík, 29.11.2017

pdfZmluva o nájme - Jana Gulčíková, 22.11.2017

pdfZmluva o nájme - Ivona Hejčíková, 22.11.2017

pdfZmluva o dodávke plynu - SPP, a.s., 22.11.2017

pdfZmluva o nájme - Mária Kopecká, 20.11.2017

pdfDohoda o ukončení nájmu - Jaroslav Gomboš a manželka Slavomíra, 20.11.2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - Mažoretky EDIT

pdfZmluva o nájme - Jaroslava Machovčiaková528.79 KB

pdfDohoda o ukončení nájmu - Tomáš Valčuha, 6.11.2017

 

OKTÓBER

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - EKONOMSERVIS, s.r.o., 31. 10. 2017

pdfZmluva o nájme - Mária Kicošová564.01 KB

pdfZmluva o nájme - Miroslava Kubištová, Jozef Gabriš, 02.10.2017

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Karol Štich, 02.10.2017

 

 

SEPTEMBER

pdfDohoda o náhrade za používanie súkromného priestranstva, 25. 09. 2017

pdfRoman Streďanský - Kúpna zmluva, 22. 9. 2017

pdfZmluva o dielo - EMPEMONT Slovakia, s.r.o., 22. 09. 2017

pdfSlovak Telekom, a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, 21. 09. 2017

 

AUGUST

pdfKúpna zmluva č. STPCMA6050173601.48 MB

pdfNájomná zmluva - Mária Ligačová, 31. 8. 2017

pdfZlmuva o nájme - Vlasta Páleníková, 28. 08. 2017

pdfZmluva o nájme - Martin Starchoň, Veronika Starchoňová, 28. 08. 2017

pdfKúpna zmluva - ŽSR, 16. 08. 2017

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 17/2017 - RRA Kysuce, 14. 08. 2017

 

JÚL

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov474.91 KB

pdfZmluva o nájme - Michal Gomboš, Vladimíra Gombošová, 31. 7. 2017

pdfZmluva o nájme - Barbora Badurová, Matej Michnáč, 31. 07. 2017

pdfDohoda o skončení nájmu - Pavol Badura, Zuzana Badurová, 31. 07. 2017

pdfHromadná licenčná zmluva - SOZA, 7.7.2017

pdfDohoda o náhrade za odstránenie drevín231.62 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru468.06 KB

pdfZmluva o poskytnutí služby č.13/2017 - RRA Kysuce, 05. 06. 2017

 

JÚN

pdfDodatok č. 4/2017 k Zmluve o zabezpečení vývozu TKO a separovaného zberu č. 1/01/2011 zo dňa 30. 9. 2011

pdfZmluva o nájme - Anton Páleník, 30.06.2017

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Mikroregión Horné Kysuce947.15 KB

pdfZmluva č. 371762.37 MB

pdfZmluva o nájme - Kicošová Mária, 30.6.2017

pdfSponzorská zmluva - Ján Belko a manželka Juliana Belková, 28. 06. 2017

pdfDodatok č. 1 k zmluve o dielo - Ing. E. Grambličková, 26. 06. 2017

pdfZmluva o poskytnutí služieb - MAPA Slovakia Digital, s.r.o., 27. 06. 2017

pdfKúpna zmluva - EMPEMONT Slovakia, s.r.o., 22. 06. 2017

pdfDodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Anna Nekorancová, 28. 06. 2017

pdfDodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov - MDDr. Ladislav Čulman, 28. 06. 2017

pdfDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - MUDr. Pavol Michnica, 28. 06. 2017

pdfDodatok č. 16 k zmluve o nájme nebytových priestorov - MUDr. Ľubica Maňáková, 28. 06. 2017

pdfDodatok č. 13 k zmluve o nájme nebytových priestorov - PharmDr. Peter Šuška, 28. 06.2017

pdfNájomná zmluva - Mária Ligačová, 28. 06. 2017

pdfZmluva_o_nájme_Mgr._Miroslava_Štrkáňová, 21. 06. 2017

pdfDohoda o ukončení nájmu - Lenka Ďuranová, 21. 06. 2017

pdfZmluva o dielo2.74 MB

pdf Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2017-000651-00

pdfZmluva o nájme - Ján Závodník, 9. 6. 2017

pdfDohoda o ukončení nájmu bytu - Kristína Škulavíková, 9.6.2017

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - DVNL, 1.6.2017

 

MÁJ

pdf Zmluva o nájme - Jaroslava Janáčková, 31. 5. 2017

pdfDohoda o skončení nájmu bytových priestorov - Peter Maslík, 31. 5. 2017

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb

pdfe-Gemini_Zmluva_o_poskytnuti_sluzby_Staškov.22. 5. 2017,pdf

pdfZmluva č. 588/2017 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 16. 05. 2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie č. 279/K/OK-2017, 12. 05. 2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.6, 12. 05. 2017

pdfZmluva na výkon činnosti stavebného dozoru, 9. 5. 2017
pdfZmluva o poskytnutí služby č. 09/2017 - RRA Kysuce, 02. 05. 2017

pdfSponzorská zmluva - Radoslav Žák, 02. 05. 2017

 

 APRÍL

pdfZmluva o výpožičke nebytových priestorov pre účely zložiek pracujúcich v obci - DHZ Staškov, 28.04.2017

pdfSponzorská znluva - Peter Šperka a manželka Michaela Šperková, 28. 04. 2017

pdfSponzorská zmluva - Peter Ďurana a manželka Lenka Ďuranová, 28. 04. 2017

pdfZmluva o výpožičke nebytových priestorov pre účely zložiek pracujúcich v obci - ZO SZZ

pdfZmluva o výpožičke nebytových priestorov pre účely zložiek pracujúcich v obci - Únia žien, Klub dôchodcov

pdf Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - ZO SZZ

pdf Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - Únia žien, Klub dôchodcov

pdfDodatok č. 1 k zmluve o nájme - Mgr. Lenka Vrábľová, 28. 4. 2017

pdfDohoda o ukončení nájmu - DVNL Staškov, 26. 4. 2017

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/007/171.67 MB

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/006/171.57 MB

 

MAREC

pdfProfeee, s.r.o.205.75 KB

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/005/171.67 MB

pdfZmluva o nájme - Gulčíková256.52 KB

pdfKúpna zmluva - Tibor Kuric, Mária Kuricová286.34 KB

pdfZmluva o nájme - Svrček Peter548.81 KB

pdfZmluva o pripojení zariadenia3.85 MB

pdfRRA Kysuce - Zmluva č. 7/2017, 13.3.2017

pdfZmluva o dielo-Renovácia a obnova chodníkov a spevnených plôch v Staškove1.84 MB

pdfZmluva o dielo-Modernizácia verejného osvetlenia1.78 MB

pdfZmluva o nájme - Mgr. Daniel Králik342.37 KB

pdfZmluva o nájme - Emília Králiková205.96 KB

pdfNájomná zmluva - Ligačová

pdfNájomná zmluva - Pakoš, 31. 3. 2017

pdfKúpna zmluva č. 11/2017 - Slovenská republika - Okresný súd Žilina 

 

FEBRUÁR

pdfGemini People504.98 KB

pdfRRA Kysuce - zmluva č. 4/2017, 17.2.2017

pdfZmluva o dielo - MHZ ELEKTRO, s.r.o., 10.2.2017

pdfZmluva o dielo333.66 KB

pdfZmluva o dielo č. 941/123/11/16/JZ - ESM-YZAMER energetické služby a monitoring, s.r.o.

pdfZmluva o dielo č. 941/123/16/R - ESM-YZAMER energetické služby a monitoring, s.r.o

 

JANUÁR

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Staškov367.99 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Mažoretky EDIT Staškov377.55 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - FS Staškovanka368.27 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR370.07 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Klub dôchodcov pri OÚ Staškov367.42 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DHZ Staškov367.31 KB

pdfZmluva o nájme - Oľga Bagová, 30. 01. 2017

pdfZmluva o nájme - Martin Belko340.2 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Klub SM pri SZSM KNM

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Spolok rodákov Jozefa Kronera

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - FK Slávia Staškov, 4.1.2017

pdfZmluva o dodávke plynu - SPP1.72 MB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - Únia žien, 04.01.2017