TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

DECEMBER

pdfPríkazná zmluva - Sojčáková

pdfZmluva o poskytovaní služieb č. RTA04121501

pdfZmluva o dielo č. RTA04121501

pdfDodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO210.64 KB

pdfZmluva o dielo na práce - Maro, s.r.o., 03/12/2015

pdfDohoda_o_vydani_a_vyplneni_blankozmenky.pdf157.38 KB

pdfZmluva_o_Mulcipalnom_uvere.pdf298.38 KB

pdfZmluva_o_dielo_ED, 28. 12. 2015 

pdfZmluva_o_dielo_OMS., 28. 12. 2015 

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2015

pdfZmluva o dielo č. 141/OPP/RHŽP-66/2015, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci343.89 KB

pdfMandátna zmluva, 9.12. 2015

pdfKúpna Zmluva - MK, Centrum obce, 4.12.2015

pdfKúpna zmluva - Ing. Stanislav Machovčák ISM, 02. 12. 2015

pdfKúpna zmluva - MK, Centrum obce - Matuška

 

NOVEMBER

pdfDohoda o skončení nájmu - MUDr. Pech271.36 KB30/11/2015

pdfKúpna_zmluva_-_Ing._Stanislav_Machovčák._ISM_26.11.2015

pdfDodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 8/2015

pdfNájomná zmluva - Valčuha283.14 KB23/11/2015

pdfZmluva o dielo - ARESTA, s.r.o.223.74 KB

pdfZmluva o nájme - Bobčák179.8 KB03/11/2015

pdfNájomná zmluva - Maslík278.05 KB03/11/2015

pdfZmluva o nájme - Ing. Machovčák122.45 KB02/11/2015

pdfDarovacia zmluva, 02.11.2015

 

OKTÓBER

pdfZmluva o nájme - Sýkora, Sýkorová179.14 KB30/10/2015

pdfDohoda o skončení nájmu - Sýkora, Sýkorová265.04 KB20/10/2015

pdfDodatok č. 1 k zmluve o dielo na dodávku projektovej dokumentácie na výstavbu bytového domu v obci  Staškov - 16. b. j.

pdfDohoda o skončení nájmu - Janíková265.46 KB15/10/2015

Kúpna zmluva - MK, Centrum obce - Korduliaková

pdfZmluva o nájme - Kyzek, Kyzeková178.42 KB01/10/2015

pdfZmluva o nájme - Gábor, Gáborová327.21 KB01/10/2015

pdfZmluva o nájme - Gomboš, Gombošová179.85 KB01/10/2015

pdfZmluva o nájme - JUDr. Korduliak327.46 KB01/10/2015

 

SEPTEMBER

pdfDodatok č.2/2015 k zmluve o zabezpečení vývozu tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu č. 1/01/2011 zo dňa 30.09.2011

pdfZmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie na výstavbu bytového domu v obci Staškov, 30.09.2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie1.67 MB

pdfDohoda o skončení nájmu - Barčáková267.23 KB28/09/2015

pdfDohoda o skončení nájmu - Korduliak, Korduliaková269.36 KB28/09/2015

pdfZmluva o dielo1.11 MB

pdfZmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko Staškov, 25.09.2015

pdfKúpna zmluva - Miestne komunikácie, centrum obce

pdfKúpna zmluva - Miestné komunikácie, Centrum obce

pdf Zmluva o dielo na stavebné práce - Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV, 11. 09. 2015

pdfKúpna zmluva - Miestne komunikácie, Centrum obce

 

AUGUST

pdfZmluva k vypracovaniu PHSR obce Staškov, 31.8.2015

pdfZmluva o dielo k projektu cesta nás tam dovedie, 31.8.2015

pdfZmluva - Prima banka 4, 27. 08. 2015

pdfZmluva - Prima banka 3, 27. 08. 2015

pdfZmluva - Prima banka 2, 27. 8. 2015

pdfZmluva - Prima banka 1, 27.8.2015

pdfKúpna zmluva - Mietne komunikácie, Centrum obce

pdfZmluva o dielo - č.8/2015 - na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva, 25.08.2015

pdfZmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Z 2242012002101, 06.08.2015

pdfHromadná licenčná zmluva - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam - SALCO a Miriam Klimentová, .06.08.2015

pdfHromadná licenčná zmluva - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam - Smola a Hrušky, 06.08. 2015

 

JÚL

pdfKúpna zmluva - Mietne komunikácie, Centrum obce

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

pdfZmluva o prevode vlastníctva a Zmluva o zriadení vecného bremena

pdfKúpna zmluva - Miestne komunikácie, Centrum obce

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti - Miestne komunikácie, centrum obce

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu združenia Mikroregión Horné Kysuce 2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Klub SM

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti - Miestne komunikácie, centrum obce

pdfZmluva o výpožičke, 03. 07.2015

pdfKúpna zmluva - Burda Jaroslav, 03. 07.2015

pdfZmluva o nájme - Martin Kotula610.08 KB

pdfZmluva o dielo na zhotovenie svetelno-technickej štúdie09/07/2015, 12:55

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Anna Grečmalová, 07.07.2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie č. 0467/2015/SRŠ, 3.7. 2015 

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - Kicoš, Kicošová144.74 KB01/07/2015

pdfZmluva o nájme - Kicoš, Kicošová178.59 KB01/07/2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Ján Vyhniar, 17.07. 2015

 

JÚN

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Anna Grečmalová

pdfKúpna zmluva - Miestne komunikácie, Centrum obce

pdfZmluva o prenájme - Mária Vráblová, 30. 06. 2015

pdfZmluva o Prevode vlastníckeho práva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 858 633-9-46/2015/OOP-Ne

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - Kráľová132.88 KB17/06/2015

pdfDodatok č. 3 - JLC Dent, s. r. o., Staškov350.11 KB17/06/2015

pdfNájomná zmluva - Ligáčová96.21 KB17/06/2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015, 16. 06. 2015

pdfDodatok č. 3 - MUDr. Beáta Kročková, s. r. o., Žilina351.52 KB12/06/2015

pdfDodatok č. 15 - MEDIMA PLUS, s. r. o., Čadca347.23 KB12/06/2015

pdfDodatok č. 12 - ADELA, s. r. o., Raková345.37 KB12/06/2015

pdfDarovacia zmluva

pdfKúpna zmluva o prevode vlastníctva - Miestne komunikácie, centrum obce

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - EKOMT127.53 KB01/06/2015

 

MÁJ

pdfZmluva o nájme - Ján Latka675.32 KB

pdfDodatok č. 1 - TOPAS, spol. s r. o.129.79 KB29/05/2015

pdfMandátna zmluva, 27/05/2015

pdfDohoda o ukončení mandátnej zmluvy,27/05/2015

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru, 22/05/2015

pdfNájomná zmluva - Palubiaková279.98 KB20/05/2015

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb

pdfZmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

pdfMandátna zmluva - AE group,s.r.o.

pdfNájomná zmluva - Pončka

pdfDarovacia zmluva

pdfZmluva_o_poskytnutí_dotácie.pdf06/05/2015

pdfZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy,19/05/2015,

 

APRÍL

pdfKúpna zmluva - Dušan Perďoch, Mgr. Mária Perďochová, 29.04.2015 249.61 KB

pdfDodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.7.1998 - Gulčíková129.32 KB16/04/2015

pdfNájomná zmluva - Štrkáň279.59 KB13/04/2015

 

MAREC

pdfZmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZSV1026201508

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - DVNL14/04/2015

pdfZmluva o dielo - ARTPRESS

pdfMandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - Kajánek

pdfZmluva o nájme - Badura, Badurová

pdfZmluva o dielo - STAVOCOM, s.r.o.

pdfZmluva o dielo - Jozef Kajánek

 

FEBRUÁR

pdfDarovacia zmluva - Kysucká knižnica v Čadci

pdfRRA KYSUCE - zmluva č. 2/2015

pdfZmluva o nájme - Škulavíková, Škulavík

pdfDodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu

pdfZmluva o dodávke plynu

pdfKúpna zmluva - Turiak

pdfKúpna zmluva - Kožák

pdfZmluva o dodávke plynu - SPP

 

JANUÁR 

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - FS Staškovanka

pdfZmluva o poskytnutí dotáciez rozpočtu obce - Základná škola

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Materská škola

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v Staškove

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OZ Futbalový klub, Slávia Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DS Staškovan pri OÚ, Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Slovenský zväz záhradkárov v Staškove

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Unia žien v Staškove

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Dobrovoľný hasičský zbor, Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Spolok rodákov Jozefa Kronera695.6 KB

pdfZmluva - Slovenský zväz postihnutých civilizačnými chorobami Staškov

pdfZmluva - DS Staškovan

pdfZmluva o nájme - Mgr. Lenka Vrábľová  

pdfZmluva o dielo - Mária Ščuryová MAGMA

pdfMANDÁTNA ZMLUVA 

pdfZmluva o dielo - ELEKO, s.r.o.