TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

DECEMBER

pdfZmluva o poskytovaní cintorínskych služieb

pdfZmluva o nájme - Kicoš

pdfZmluva o nájme - Žák

pdfZmluva o nájme - Korduliak

pdfZmluva o nájme - STOMASOS 

pdfZmluva o dielo 

pdfZmluva o poskytnutí dotácie

pdfZmluva o nájme - CVČ

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - FM Krajco Group 

pdfNájomná zmluva - Valčuha 

pdfZmluva o nájme - Hanuliak

pdfZmluva o nájme - Sýkora

pdfZmluva o nájme - Hejčíková

pdfZmluva o nájme - Kopecká

pdfZmluva o nájme - Križeková

pdfZmluva o nájme - Mgr. Janíková

pdfZmluva o nájme - Gulčíková J.

pdfZmluva o nájme - Machovčiak  

 

NOVEMBER

pdfMandátna zmluva "Kamerový systém, v obci Staškov" 

pdfZmluva o poskytnutí služby č.16/2014 - RRA Kysuce 

 

OKTÓBER

pdfDarovacia zmluva - Kysucká knižnica v Čadci 

pdfKúpna zmluva - Kortiš

pdfDodatok ku KZ - MK centrum obce

pdfKúpna zmluva - MK - centrum obce 

 

SEPTEMBER

pdfZmluva o nájme - vodný zdroj

pdfDodatok k zmluve o dielo

pdfZmluva o dielo - Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

pdfZmluva o poskytnutí grantu - Nadácia Allianz

pdfZmluva o dielo - Obecný technický podnik

pdfZmluva o nájme - Oľga Jurgová

pdfZmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 

    

AUGUST 

pdf Kúpna zmluva - BELLIMPEX, s.r.o.

pdfZmluva o nájme - Páleníková V.

pdfZmluva o nájme - Žáková

pdfZmluva o nájme - Starchoňová

pdfZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)

pdfZmluva o termínovanom úvere

pdfZmluva o poskytnutí služieb - RRA  Kysuce

pdfZmluva o dielo

pdfZmluva o poskytnutí finančného príspevku - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

pdfZmluva o nájme - Straka

 

JÚL

pdfKúpna zmluva - MK Staškov 

pdfNájomná zmluva - Gomboš

pdfDohoda o skončení nájmu - Tatarčiak

pdfKupna zmluva - Blažek 

pdfDohoda o splátkach - Papaj

pdfDohoda o skončení nájmu - ZVNL

pdfNájomná zmluva - DVNL

pdfZmluva o poskytnutí dotácie

pdfZmluva o výpožičke podperných bodov

pdfZmluva o poskytnutí služieb č. 02/2014

pdfZmluva o nájme 

pdfZmluva o poskytnutí finančného príspevku.

pdfZmluva o dielo - Monografia obce Staškov

pdfZMLUVA_O_DIELO_Staškov -Timeprint 

pdfZmluva - finančný dar - Kronerov pohár 

pdfZmluva o poskytnutí služieb

 

JÚN

pdfZmluva o nájme - Papaj

pdfZmluva o nájme - Kráľová

pdfZmluva o nájme - garáž - Kicoš

pdfDohoda o splátkach - Kyzek

pdfDohoda o splátkach - Hejčíková

pdfDohoda o splátkach - Gulčíková J.

pdfNájomná zmluva - Ligáčová

pdfNájomná zmluva - Páleník

pdfZmluva č. 01/2014 o združení finančných protriedkov

pdfKúpna zmluva - Peter Koper

pdfNájomná zmluva - Gáborík M.

 

MÁJ

pdfNájomná zmluva - Janáčková

pdfZmluva o poskytovaní technickej služby

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Olešná

pdfZmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu v obci Staškov

pdfNájomná zmluva - Jakubíková E.

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb

pdfZmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

 

APRÍL

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Farnosť Staškov

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov

pdfDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

pdfDodatok k licenčnej zmluve

pdfZmluva o dielo 2

pdfDohoda o splátkach

pdfZmluva o dielo 1

pdfNájomná zmluva - P. Štrkáň

pdfNájomná zmluva - R. Gulčíková

pdfNájomná zmluva - J. Pakoš, M. Pakošová

 

MAREC

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

pdfZmluva - Únia žien

 

FEBRUÁR

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Patrik Gottwald, 1.2. 2015

pdfZmluva o poskytnut dotácie - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Mažoretky Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - ZŠ

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - ZŠ Plavecký výcvik

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - ZŠ Deň detí

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - ZŠ Lyžiarsky výcvik

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Slovenský sväz invalidov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Materská škola Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Materská škola

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - DHZ

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Divadelný súbor

pdfNájomná zmluva - Stará škola

 

JANUÁR

pdfPríkazná_zmluva_-_Štefan_Bukovan 

pdfPríkazná_zmluva_-_Mgr._Ladislav_Paštrnák 
pdfZmluva o poskytnutí dotácie - FK Slávia 

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov

pdfDodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu

pdfNájomná zmluva 

pdfZmluva o poskytnutí služby  

pdfKúpna zmluva - Baščák

pdfKúpna zmluva - kaplnka

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov  uzatvorenej 21. 09. 2011