TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

DANE

pdfPriznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje5.38 MB

pdfEvidenčný list chovateľa psa75.16 KB

ODPADY

docxOhlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Fyzické osoby73.45 KB

docxOhlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Právnické osoby74.22 KB

UBYTOVANIE

docxHlásenie k miestnej dani za ubytovanie70.96 KB

docxOznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie71.44 KB 

 TRHOVÉ MIESTA

docxŽiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytnutie služieb na trhovom mieste19.47 KB

docxČestné vyhlásenie15.50 KB