TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Wybierz swój język

pdfProgramový rozpočet 2011

pdfRozpočet Obce Staškov 2011 - úpravy

pdfProgramový rozpočet 2012

pdfFinančný rozpočet na roky 2012,2013,2014

pdfÚprava rozpočtu k 25.5.2012

pdfÚprava rozpočtu k 29.6.2012

pdfNávrh rozpočtu Obce Staškov na rok 2013, 2014, 2015

pdfZáverečný účet za rok 2012

pdfKonsolidovaná výročná správa za rok 2012

pdfZaverecny_ucet_obce_Staskov_2013.pdf787.38 KB

pdfKonsolidovaná výročná správa 2013367.19 KB

pdfNávrh rozpočtu na rok 2014,2015,20161.44 MB 

pdfNávrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 20171.43 MB

pdfZáverečný_účet_obce_za_rok_2014

pdfProgramový rozpočet obce Staškov 2013-20153.53 MB

pdfProgramový rozpočet obce Staškov 2014-20161.51 MB

pdfProgramový rozpočet obce Staškov 2015-20171.02 MB

pdfRozpočet na roky 2016, 2017, 2018

pdfProgramový rozpočet obce Staškov 2017-20193.17 MB

pdfZáverečný účet obce za rok 2015

pdfZáverečný účet obce za rok 2016

pdfSpráva audítora 2016

pdfRozpočtové opatrenie č. 1/2017

pdfRozpočtové opatrenie č. 2 k017

pdfRozpočet obce Staškov 2018

pdfRozpočet obce a prvá úprava 2018

pdfZáverečný účet obce Staškov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

pdfRozpočet obce Staškov na roky 2019 - 2021

pdfRozpočet na roky 2020/2021/2022.pdf

pdfZáverečný účet obce Staškov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

pdfZáverečný účet obce Staškov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

pdfRozpočet obce Staškov na roky 2021/2022/2023

pdfZáverečný účet obce Staškov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

pdfRozpočet obce Staškov na roky 2022/2023/2024

pdfZáverečný účet Obce Staškov za rok 2021307.42 KB

pdfRozpočet obce Staškov na roky 2023/2024/2025826.31 KB