staskov jesen2

Dnes je meniny má

Farský kostol Navštívenia Panny Márie

farsky kostol navs pan marie 2017

Kaplnka v Jelitove

kaplnka sv anny jelitov

V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

staskov-vyrocie

Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

kronerov dom staskov

Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

kaplnka neposkvrneneho pocatia 2017

  • Farský kostol Navštívenia Panny Márie

  • Kaplnka v Jelitove

  • V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

  • Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

  • Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018

Obecný úrad v Staškove vyzýva všetky zložky, ktoré chcú žiadať o
poskytnutie finančnej dotácie, aby tak urobili do 30.11.2017 na podateľni
Obecného úradu v Staškove. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce je súčastou tohto oznamu v elektronickej forme, alebo ho môžete získať priamo na obecnom úrade č. dverí 9 - učtáreň.

 

Zároveň oznamujeme termín predloženia vyúčtovania použitia finančného
príspevku  v roku 2017 do 15.12.2017 na podateľni Obecného úradu Staškov.

 

docZúčtovanie dotácie

 

docŽiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018