pozadie staskov jesen

Dnes je meniny má

Farský kostol navštívenia Panny Márie

farsky kostol navs pan marie 2017

Každoročne sa koná púť ku Kaplnke sv. Anny v miestnej časti Jelitov

kaplnka sv anny jelitov

V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

staskov-vyrocie

Každý rok sa v našej obci konajú tradičné Kronerove dni.

divadlo m

Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

kronerov dom staskov

Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

kaplnka neposkvrneneho pocatia 2017

  • Farský kostol navštívenia Panny Márie

  • Každoročne sa koná púť ku Kaplnke sv. Anny v miestnej časti Jelitov

  • V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

  • Každý rok sa v našej obci konajú tradičné Kronerove dni.

  • Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

  • Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Október je Mesiacom úcty k starším

úcta k starším 2017 03úcta k starším 2017 09úcta k starším 2017 11

 

V nedeľu, 15. 10. 2017 sa v Kultúrnom dome v Staškove stretli vzácni hostia, naši seniori a jubilanti, pre ktorých obec pripravila kultúrne popoludnie. V úvode sa všetkým prítomným prihovorila Nikolka Kicošová, ktorá odovzdala slovo pánovi starostovi. Podujatie navštívil tiež župan ŽSK Juraj Blanár v sprievode svojej manželky...  Hostí zabával a zapájal do spevu hudobný hosť, ľudový rozprávač a imitátor Franta Uher, ktorého vystúpenie si zaslúžilo obrovský potlesk. Po skončení predstavenia bolo pre všetkých hostí pripravené vo výstavných priestoroch malé občerstvenie. Atmosféru spríjemnili členovia FS Staškovanka a výstava prác detí Materskej a Základnej školy v Staškove...

 

F O T O G A L É R I A