pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Farský kostol Navštívenia Panny Márie

kostol navstivenia panny marie staskov zima

Kaplnka v Jelitove

kaplnka jelitov zima

V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

staskov-vyrocie

Každý rok sa v našej obci konajú tradičné Kronerove dni.

divadlo m

Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

rodny dom jozefa kronera zima

Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

kaplnka neposkvrneneho pocatia staskov zima

  • Farský kostol Navštívenia Panny Márie

  • Kaplnka v Jelitove

  • V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

  • Každý rok sa v našej obci konajú tradičné Kronerove dni.

  • Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

  • Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Samospráva obce

STAROSTA:

Ing. Ladislav Šimčisko

Narodil sa 27.10.1966. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave. Neskôr absolvoval štúdium znalectva v odbore stavebníctvo. Je ženatý a má tri deti. Pracoval ako konateľ stavebnej firmy a znalec. Osem rokov bol poslancom obecného zastupiteľstva a aj zástupcom starostu.

V komunálnych voľbách 27. novembra 2010 bol zvolený starostom obce Staškov a za starostu obce bol opätovne zvolený v komunálnych voľbách 15. novembra 2014.

 

 

POSLANCI:
Terézia Šupčíková - zástupkyňa starostu obce

Peter Fuček

Ján Belko

Mgr. Iveta Bartusková

Ing. Milan Veselovský

Ján Janošec

JUDr. Ľudmila Kvašňovská

Mgr. Daniel Králik

Pavol Ďurkáč


 

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

SOCIÁLNA KOMISIA:

Predseda:
Mgr. Iveta Bartúskova
Členovia:

Eva Urbaníková

Jozefa Machovčáková

PhDr. Anna Janíková

Mária Králiková

Ján Belko

Terézia Šupčíková

 

 
FINANČNÁ KOMISIA:

Predseda:
Peter Fuček
Členovia:

JUDr. Ľudmila Kvašňovská

Ing. Stanislav Jurga

Darina Vrbinárová

Ing. Šimon Kožák

Mgr. Oľga Varsaviková

Mgr. Daniel Králik

 


STAVEBNÁ KOMISIA
Predseda:

Ing. Milan Veselovský
Členovia:
Pavol Ďurkáč
Ladislav Perďoch
PhD. Gabriel Machovčák
Ján Janošec
Stanislav Machovčák ml.
Vladimír Sakson

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA
Predseda:
Mgr. Daniel Králik
Členovia:
Ing. Milan Veselovský
Ján Janošec

LIKVIDAČNÁ KOMISIA
Predseda:

Pavol Ďurkáč

Členovia:
Ján Belko
Terézia Šupčíková

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY:

Predseda:

Ján Belko

Členovia:

Ján Janošec

Pavol Lašút

Miroslav Pončka

Mgr. Ľubomír Belko