staskov jesen2

Dnes je meniny má

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Čadca

pozemkový a lesný odbor

 

pdfVÝZVA

 

na dôsledné dodržiavanie ustanovení §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu