pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky

pecat rozvoja obce 2016 maláNárodné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. Za rok 2016 bola obec Staškov vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja 2.926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja.

Čítať ďalej...

Deň matiek 2015

 

thumb colourbox44868631 Naše milované mamičky...

"...Kde sa v nich berie toľko citu, lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obetavosti, starostlivosti a vznešenosti? Materinskú lásku snáď ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa ničím nahradiť...“

Dňa 10. mája 2015 svoju kyticu kvetov v podobe kultúrneho programu venovali všetkým mamičkám a babičkám deti so ZŠ, MŠ, mažoretky, detská folkórna skupina Staškovienka a FS Staškovanka. Program konferovala Majka Šupolová, ktorá venovala prítomným hrejivé slová. Všetkým hosťom sa prihovoril aj pán starosta Ing. Ladislav Šimčisko a odovzdal mamičkám dobrú správu – obec získala finančnú dotáciu vo výške 120 000 € na výstavbu škôlky pri Základnej škole v Staškove.

Potom už detičky spolu so svojimi pani učiteľkami, pani riaditeľkami, trénerkami a vedúcimi vystúpili s pripravenými pásmami, v ktorých svoju lásku k mamičke vyjadriliv podobe tanca, recitácie, spevu a krátkych scénok, ktoré zavŕšila tohtoročným prekvapením FS Staškovanka so scénkou "Slunce, seno...". Po skončení programu sa hostia mohli presunúť do vestibulu obecného úradu, kde Centrum voľného času pripravilo výstavu prác detí zo ZŠ, MŠ a detí z krúžkov, a kde ich hudobne sprevádzala skupina Harmonikárov pod vedením pána Jána Vyhniara a FS Staškovanka.

 

F O T O G A L É R I A

 

Kalendár 2017

Kalendár 2017 Január 2017 Február 2017 Marec 2017 Apríl 2017 Máj 2017 Jún 2017 Júl 2017 August 2017 September 2017 Október 2017 November 2017 December 2017