staskov jesen2

Dnes je meniny má

Rodný dom Jozefa Kronera

pod správou Obecného technického podniku Staškov

Ul. J. Kronera 588
023 53 Staškov

Otvorenie, prehliadka a výklad je na tel. číslach:
0944 027 720, 0948 610 807

Návštevu rodného domu v skupinkách, prosíme, ohlásiť deň vopred!

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.

Odkazy

clen euroregionu

pecat rozvoja obce 2016 malá

banner

Partneri

 

gmina
logo-e-kysuce-partnerlogo rra kysuce

Počasie

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018

Obecný úrad v Staškove vyzýva všetky zložky, ktoré chcú žiadať o
poskytnutie finančnej dotácie, aby tak urobili do 30.11.2017 na podateľni
Obecného úradu v Staškove. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce je súčastou tohto oznamu v elektronickej forme, alebo ho môžete získať priamo na obecnom úrade č. dverí 9 - učtáreň.

 

Zároveň oznamujeme termín predloženia vyúčtovania použitia finančného
príspevku  v roku 2017 do 15.12.2017 na podateľni Obecného úradu Staškov.

 

docZúčtovanie dotácie

 

docŽiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018