pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018

Obecný úrad v Staškove vyzýva všetky zložky, ktoré chcú žiadať o
poskytnutie finančnej dotácie, aby tak urobili do 30.11.2017 na podateľni
Obecného úradu v Staškove. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce je súčastou tohto oznamu v elektronickej forme, alebo ho môžete získať priamo na obecnom úrade č. dverí 9 - učtáreň.

 

Zároveň oznamujeme termín predloženia vyúčtovania použitia finančného
príspevku  v roku 2017 do 15.12.2017 na podateľni Obecného úradu Staškov.

 

docZúčtovanie dotácie

 

docŽiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018