Zber komunálneho odpadu

  • Vytlačiť

pdfKalendár zberov a prepráv na rok 2019

 

pdfČo nepatrí do plastu, ale do veľkoobjemového odpadu

 

pdfMotivačný plagát

 

DSC 0167

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo informačné letáky

o tom, ako sa dá v domácnosti predchádzať vzniku odpadu, ako si doma môžete vyrobiť

kvalitný kompost a využiť ho, ako funguje komunitné kompostovanie, ako využiť biologický

rozložiteľný odpad na záhrade a 10 tipov ako neplytvať potravinami.

 

pdf1. Kompostovanie

pdf2. Komunitné kompostovanie

pdf3. Desať tipov ako neplytvať potravinami

pdf4. Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach

pdf5. Využitie biologického odpadu na záhrade

 

 

pdfPlagát ENVI-PAK

 

Kalendár zberov a prepráv - rok 2018

 

pdfKalendár zberov a prepráv na 1. a 2. polrok 2018

 

 

Dôrazne upozorňujeme občanov, aby nevyvážali akýkoľvek odpad ku rieke, do lesov alebo iné priestranstvá, nevytvárali nelegálne skládky komunálneho odpadu, nehádzali odpadky do Kysuce alebo potokov. Taktiež vyzývame všetkých, aby na takéto konanie, ktorého budú svedkom, upozornili Obec!


Dávame do pozornosti, že firma Sakson (tel. č 0908/929880, 041/4333782) likviduje stavebnú suť (betón, železo-betónový odpad, tehly, omietka) vzniknutú pri demolácii a prestavbe domov. Poplatok za likvidáciu stavebnej sute je 1,20 €/1 tonu. Taktiež existuje možnosť prenájmu kontajneru.
V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s odpadmi v obci č.1/2007 sa za priestupky v zmysle VZN (uloženie odpadu na iné miesto, než je miesto určené Obcou Staškov, nesplnenie oznamovacej povinnosti) fyzickej osobe ukladá pokuta do výšky 166 € a právnickým osobám do výšky 3319 €.

 

 

 

plagát pneumatiky