pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

V ČADCI

Ul. A. Hlinku 4, 022 01 Čadca

V Y H L A S U J E

pdfČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

 

od 12. 06. 2019 od 06.00 hod. do odvolania