pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

" Vypracovanie tendrovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby: Rekonštrukcia vybratých MK v obci Staškov"

Výzva na zaslanie cenových ponúk - 2.kolo
 

Predpokladaná hodnota zákazky : 1983,33 € bez DPH

 

pdfVýzva na predloženie CP

 

docxPríloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

 

txtPodrobné body_Staškov

 

Meračka_Staškov_Cesty

 

pdfMapy s vyznačením objektov